Beschermd wonen

Beschermd Wonen is een voorziening vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De voorziening is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen, die zich niet op eigen kracht kunnen handhaven in de samenleving.

Wat u moet weten

U kunt het formulier gebruiken voor het:

  • aanvragen van een beschermd wonen indicatie.
  • verlengen van een beschermd wonen indicatie die verloopt
  • omzetten van een beschermd wonen indicatie naar een beschermd wonen of beschermd thuis indicatie
  • beëindigen van een beschermd wonen indicatie.
  • versturen van een CAK formulier ‘terugkeer naar de maatschappij’
  • versturen van aanvullende documenten op verzoek van indicatiesteller

We vragen van u de volgende bijlagen:

  • Kopie van de meest recente psychiatrische diagnose
  • Kopie van recente behandelgegevens
  • Oude indicatie in geval van overgangsrecht AWBZ (indicatie CIZ/BJZ)
  • Plan van Aanpak/begeleidingsplan zorgaanbieder.

Zorg dat de bijlagen voor het formulier samen niet groter zijn dan 10mb.

De regeling beschermd wonen wordt voor de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg uitgevoerd door de Gemeente Venlo. Gemeente Venlo beoordeelt de aanvragen en ondersteunt ook de lokale teams als die vermoeden dat een cliënt is aangewezen op een vorm van Beschermd Wonen.

Meer informatie

Beschermd Wonen is telefonisch bereikbaar onder nummer: 14 077 (optie 1). Iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wilt u dat er iemand met u meedenkt? Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan onder andere uw vragen in kaart brengen, u helpen bij de voorbereiding van een eventueel keukentafelgesprek en het voeren daarvan.

Cliëntondersteuning is onafhankelijk van de gemeente en kosteloos. U kunt de cliëntondersteuners bereiken via 088 - 465 35 55 . Of mail naar mee@meedemeentgroep.nl