Beschermd wonen

Beschermd Wonen is een voorziening vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Kunt u, of iemand in uw omgeving, door psychische problemen tijdelijk niet meer zelfstandig wonen? En is begeleiding thuis niet meer voldoende? Dan komt u misschien in aanmerking voor beschermd wonen.

De gemeente waarin degene woont waarvoor u een melding beschermd wonen maakt, handelt uw melding af.

Wat u moet weten

U kunt het e-formulier gebruiken voor het:

  • aanvragen van een beschermd wonen indicatie.
  • verlengen van een beschermd wonen indicatie die verloopt
  • omzetten van een beschermd wonen indicatie naar een indicatie Begeleiding Individueel (BGI)
  • beëindigen van een beschermd wonen indicatie.
  • versturen van een CAK formulier ‘terugkeer naar de maatschappij’
  • versturen van aanvullende documenten op verzoek van indicatiesteller

We vragen van u de volgende bijlagen:

  • Kopie van de meest recente psychiatrische diagnose
  • Kopie van recente behandelgegevens
  • Oude indicatie in geval van overgangsrecht AWBZ (indicatie CIZ/BJZ)
  • Plan van Aanpak/begeleidingsplan zorgaanbieder.

Zorg dat de bijlagen voor het formulier samen niet groter zijn dan 10mb.

Meer informatie

Beschermd Wonen is telefonisch bereikbaar onder nummer: 14 077 (optie 1). Iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wilt u dat er iemand met u meedenkt? Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan onder andere uw vragen in kaart brengen, u helpen bij de voorbereiding van een eventueel keukentafelgesprek en het voeren daarvan.

Cliëntondersteuning is onafhankelijk van de gemeente en gratis. U kunt de cliëntondersteuners bereiken via 088  465 35 55. Of mail naar mee@meedemeentgroep.nl