Beschermd wonen

Beschermd Wonen is een voorziening vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De voorziening is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen, die zich niet op eigen kracht kunnen handhaven in de samenleving.

De regeling beschermd wonen wordt voor de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg uitgevoerd door het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH). Het ZVH beoordeelt de aanvragen en ondersteunt ook de lokale teams als die vermoeden dat een cliënt is aangewezen op een vorm van Beschermd Wonen.

Meer informatie

Beschermd Wonen is telefonisch bereikbaar onder nummer: 14 077 (optie 1). Iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wilt u dat er iemand met u meedenkt? Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan onder andere uw vragen in kaart brengen, u helpen bij de voorbereiding van een eventueel keukentafelgesprek en het voeren daarvan. Cliëntondersteuning is onafhankelijk van de gemeente en kosteloos. U kunt de cliëntondersteuners bereiken via 077-596 15 15. Of mail naar meeentreenml@mee-nml.nl