Beschermd wonen

Algemeen

Beschermd Wonen is bedoeld voor mensen met psychische en of psychosociale problemen die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. Beschermd wonen is een woonvorm waarbij 24 uur per dag toezicht en begeleiding in de buurt is. Een melding voor beschermd wonen kan vanaf 17 jaar.

De gemeente waarin degene woont waarvoor u een melding beschermd wonen maakt, handelt uw melding af.

Wat u moet weten

Beschermd Wonen kan nodig zijn wanneer er niet genoeg hulp is in uw eigen thuissituatie. Beschermd Wonen helpt u zodat u zo snel mogelijk weer zelfstandig kunt wonen. Beschermd Wonen duurt tussen 6 maanden en 2 jaar.

U kunt het formulier gebruiken voor het:

  • aanvragen van een beschermd wonen indicatie.
  • verlengen van een beschermd wonen indicatie die verloopt
  • omzetten van een beschermd wonen indicatie naar een indicatie Begeleiding Individueel (BGI)
  • stoppen van een beschermd wonen indicatie.
  • versturen van een CAK formulier ‘terugkeer naar de maatschappij’
  • versturen van extra documenten die de indicatiesteller heeft gevraagd

Meesturen:

  • Kopie van de meest recente psychiatrische diagnose
  • Kopie van recente behandelgegevens
  • Oude indicatie in geval van overgangsrecht AWBZ (indicatie CIZ/BJZ)Plan van Aanpak/begeleidingsplan zorgaanbieder.

Zorg dat de bijlagen voor het formulier samen niet groter zijn dan 10mb.

U of uw hulpverlener kunnen ook bellen om vragen te stellen. U kunt Beschermd Wonen bellen via telefoonnummer 14 077, optie 1. Dit kan iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Hoe werkt het?

Verschillende zorgaanbieders in regio Midden- en Noord-Limburg bieden Beschermd Wonen aan. Met alle gemeenten in de regio zijn dezelfde afspraken gemaakt. De locaties Beschermd Wonen zijn verspreid over de regio. Het kan zijn dat de beschermde woonvorm die het best bij uw situatie past niet in uw eigen gemeente is, maar wel in een andere gemeente in de regio.

Eigen bijdrage beschermd wonen

Zolang u woont in een locatie van Beschermd Wonen  betaalt u een eigen bijdrage. U krijgt daarvoor een rekening van het CAK.  Informatie over de eigen bijdrage vindt u  op www.hetcak.nl U kunt daar ook een proefberekening maken van de hoogte van uw eigen bijdrage.

Meer informatie

U kunt Beschermd Wonen bellen via telefoonnummer  14 077 (optie 1). Dit kan iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur.