Bestuurlijk informatiesysteem

In het Bestuurlijk Informatiesysteem (BIS) vindt u de agenda's en beschikbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders.

Raadsinformatie van vóór april 2022 en stukken van de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders vindt u ook in het BIS iBabs: venlo.bestuurlijkeinformatie.nl

Raadsinformatie na april 2022 vindt u via: gemeenteraad.venlo.nl.

Naast de agenda's van vergaderingen en openbare besluitenlijsten van het college vindt u er ook visiedocumenten en beleidsdocumenten voor de lange termijn.

Het kan zijn dat u op zoek bent naar een oud collegevoorstel of bijlage. Als gevolg van de privacywet zijn deze niet meer standaard openbaar beschikbaar.
U kunt als u dat wilt een onderliggend stuk opvragen; wij zullen dit verstrekken met inachtneming van de criteria uit de AVG, WOB en AWB.