Bestuurlijk informatiesysteem

In het Bestuurlijk Informatiesysteem (BIS) vindt u de agenda's en beschikbare stukken voor de bijeenkomsten van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders.

Naar het BIS

In het Bestuurlijk Informatie Systeem vind u naast de agenda's van vergaderingen en openbare besluitenlijsten van het college ook visiedocumenten en beleidsdocumenten voor de lange termijn.

Het kan zijn dat u op zoek bent naar een oud collegevoorstel of bijlage. Deze zijn niet meer standaard openbaar beschikbaar als gevolg van de privacywet.
U kunt als u dat wilt een onderliggend stuk opvragen; wij zullen dit verstrekken met inachtneming van de criteria uit de AVG, WOB en AWB.