Bestuurlijk informatiesysteem

In het Bestuurlijk Informatiesysteem (BIS) vindt u de agenda's en beschikbare stukken voor de bijeenkomsten van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders.

Naar het BIS

In het Bis  vindt u onder andere de openbare besluitenlijsten van het college. Het kan zijn dat u op zoek bent naar een oud collegevoorstel of bijlage. Deze zijn niet meer standaard openbaar beschikbaar als gevolg van de privacywet.

U kunt als u dat wilt een onderliggend stuk opvragen; wij zullen dit verstrekken met inachtneming van de criteria uit de AVG, WOB en AWB.