Bestuurlijk informatiesysteem

In het Bestuurlijk Informatiesysteem (BIS) vindt u agenda's, stukken en besluiten van het college van Burgemeester en Wethouders.

Besluiten college B en W

Bekijk hier de openbare B en W besluiten

Raadsinformatie

  • Raadsinformatie van vóór april 2022 en stukken van de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders vindt u ook in het BIS iBabs: venlo.bestuurlijkeinformatie.nl
  • Raadsinformatie na april 2022 vindt u via: gemeenteraad.venlo.nl
    Naast de agenda's van vergaderingen en openbare besluitenlijsten van het college vindt u er ook visiedocumenten en beleidsdocumenten voor de lange termijn.

Het kan zijn dat u op zoek bent naar een oud collegevoorstel of bijlage. Als gevolg van de privacywet zijn deze niet meer standaard openbaar beschikbaar. U kunt als u dat wilt een onderliggend stuk opvragen; wij verstrekken dit met inachtneming van de criteria uit de AVG, WOB en AWB.