Bewoners centrum en binnenstad Venlo

Woont u in of rond het centrum? In het gebied betaald parkeren of in het gesloten deel van het centrum? Dan kunt u een parkeervergunning aanvragen via de digitale parkeerbalie. Dat geldt ook voor een jaarontheffing om de binnenstad in te rijden.

Parkeren bewoners Centrum gesloten, Centrum of Schil

Wat moet u weten?

 • Om voor een parkeervergunning in aanmerking te komen moet u in het gebied Centrum gesloten, Centrum of Schil als woonachtig ingeschreven staan.
 • Er zijn maximaal twee parkeervergunningen per adres mogelijk.
 • Als u beschikt over een eigen parkeerplaats (6,0 x 2,5m) of als u gebruik kunt maken van de parkeervoorziening van uw wooncomplex, komt u niet in aanmerking voor een parkeervergunning voor uw eerste voertuig.
 • De auto waarvoor u een parkeervergunning aanvraagt staat op uw naam/adres. Bij de aanvraag moet u een kopie van het kentekenbewijs (deel II of 1B) toevoegen. Voor een vergunning voor een lease-of bedrijfsauto is het leasecontract of een werkgeversverklaring nodig, waaruit blijkt dat u de hoofdbestuurder bent.
 • In het kostenoverzicht kunt u zien waar u met uw vergunning mag parkeren.
 • Voor uw bezoek kunt u gebruik maken van de parkeerregeling voor bezoekers.

Venstertijden betaald parkeren

Buiten de venstertijden betaaldparkeren heeft u geen parkeervergunning nodig.

Weekdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Venstertijd 08.00 - 18.00 u 08.00 - 18.00 u 08.00 - 18.00 u 08.00 - 21.00 u 08.00 - 18.00 u 08.00 - 18.00 u 12.00 - 18.00 u

U hoeft geen vergunning aan te vragen:

 • Voor het gebruik van uw eigen parkeerplaats (oprit, parkeerplaats op uw eigen terrein of behorend bij het wooncomplex).
 • Als u een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder heeft.
 • Voor het gebruik van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Hoe aanvragen?

 • U vraagt de regeling aan via de digitale parkeerbalie
 • U logt daarbij in met uw DigiD. Wanneer u niet beschikt over een DigiD kunt u deze  aanvragen.
 • U kunt de parkeervergunning ook aanvragen in het stadskantoor. Maak hiervoor een afspraak.

Hoe gebruiken?

 • U ontvangt geen papieren vignet, uw parkeervergunning is digitaal. Uw kenteken wordt digitaal geregistreerd. Handhavers controleren op basis van uw kenteken. De vergunning is actief vanaf het moment dat u heeft betaald. In de digitale parkeerbalie ziet u of de vergunning geldig is.
 • Via de digitale parkeerbalie kunt u ook het kenteken wijzigen. Om het kenteken te kunnen wijzigen moet de auto op uw naam/adres geregistreerd staan of heeft u een lease overeenkomst / gebruikersverklaring nodig. Bij een leaseauto of auto van de zaak moet u bij de online wijziging de leaseovereenkomst of werkgeversverklaring uploaden waaruit blijkt dat u de hoofdbestuurder bent.

Parkeerterrein poppodium Grenswerk

Vergunninghouders mogen tijdens de uren waarop betaald parkeren geldt, niet met hun vergunning parkeren op het parkeerterrein naast poppodium Grenswerk.

Beugelparkeerplaatsen Wilhelminapark

Voor bewoners in het Wilhelminapark is een aantal beugelparkeerplaatsen beschikbaar. U huurt dan een parkeerplaats die u voor anderen kunt afsluiten met een beugel. U logt in via de digitale parkeerbalie om een beugelparkeerplaats te regelen.

Nachtabonnement parkeerterrein Arsenaal

Voor bewoners in het Centrum en Centrum gesloten is er ook een parkeerabonnement voor de nacht (18.00-9.00uur) beschikbaar. Waarbij de keuze gemaakt kan worden tussen een 5 daags (ma t/m vr) of een 7daags abonnement.  U logt in via de digitale parkeerbalie om een Nachtabonnement voor het Arsenaalparkeerterrein te regelen.

Belanghebbende parkeerabonnement in parkeergarage Q-Park

Voor bewoners in het Centrum en Centrum gesloten is er ook een belanghebbende parkeerabonnement in de Roermondsepoortgarage, de Nolenspleingarage of de Maaswaardgarage beschikbaar. Het maximaal aantal af te sluiten belanghebbende parkeerabonnementen op straat en in de garage samen is 2. Een aanvraag voor belanghebbende garage parkeerabonnement  kunt u doen bij Q-Park.  Info: www.q-park.nl / tel. 088 - 329 51 00

Inrijden bewoners Centrum gesloten

Wat moet u weten?

 • In de binnenstad van Venlo geldt een toegangsregeling.
 • Bewoners die in een gebied wonen met een parkeer- of inrijverbod, kunnen een jaarontheffing aanvragen waarmee ze daar mogen rijden. 
 • Wilt u een jaarontheffing en heeft u een eigen parkeerplaats (6,0 x 2,5m) binnen dit gebied? Dan kunt u een 'Jaarontheffing eigen parkeerplaats Centrum gesloten' aanvragen. Daarmee heeft u 24/7 toegang om door het gebied naar uw parkeerplaats te rijden.
 • Wilt u een jaarontheffing en heeft u geen eigen parkeerplaats binnen dit gebied? Dan kunt u een 'Jaarontheffing nachttijd Centrum gesloten' aanvragen. Daarmee kunt u tussen 20.00 uur en 06.00 uur twee keer de binnenstad inrijden om te laden en te lossen.
 • Per adres wordt er voor maximaal 2 voertuigen een jaarontheffing uitgegeven.
 • Maakt u gebruik van een lease-of bedrijfsauto, dan is het leasecontract of een verklaring nodig waarin staat dat u de hoofdbestuurder bent van het voertuig.
 • U vergunning is digitaal, daarnaast ontvangt u ook een papieren vignet. Uw kenteken wordt digitaal geregistreerd. Handhavers controleren op basis van uw kenteken. De vergunning is actief vanaf het moment dat u heeft betaald. In de digitale parkeerbalie ziet u of de vergunning geldig is.
 • Is er op uw woonadres een calamiteit, zoals het uitvoeren van een spoedreparatie. Dan kunt u een 'Ontheffing calamiteiten Centrum gesloten' aanvragen. Met deze ontheffing heeft u 24/7 toegang tot het gebied Centrum gesloten en kunt u in de directe omgeving van uw pand parkeren.

Hoe aanvragen?

 • U vraagt de regeling aan via de digitale parkeerbalie
 • U logt daarbij in met uw DigiD. Wanneer u niet beschikt over een DigiD kunt u deze aanvragen.
 • U kunt de parkeervergunning ook aanvragen in het stadskantoor. Maak hiervoor een afspraak.

Hoe gebruiken?

 • Het vignet dat u heeft gekregen moet zichtbaar in de auto liggen, omdat de handhavers zowel op kenteken als vignet controleren  De vergunning is actief vanaf het moment dat u heeft betaald. In de digitale parkeerbalie ziet u of de vergunning geldig is.
 • De bediening van de pollers is aan uw vergunning gekoppeld en gebeurd automatisch met een kentekencamera.
 • Via de digitale parkeerbalie kunt u ook het kenteken wijzigen. Om het kenteken te kunnen wijzigen moet de auto op uw naam/adres geregistreerd staan of heeft u een lease overeenkomst / gebruikersverklaring nodig. Bij een leaseauto of auto van de zaak moet u bij de online wijziging de leaseovereenkomst of werkgeversverklaring uploaden waaruit blijkt dat u de hoofdbestuurder bent.

Kosten

De gemeente is opgedeeld in gebieden. Op de overzichtskaart ziet u welk gebied voor u van toepassing is.

Parkeervergunningen bewoners Centrum en Centrum Gesloten 2020

Waar woont u Jaarabonnement 1e abonnement 2020 Extra abonnement 2020 Waar parkeren Uitwijken naar
Centrum of
Centrum gesloten

Straatabonnement
bewoner

€ 117,60 € 234,- Centrum en
Rosarium
Schil 
Centrum of
Centrum gesloten
Abonnement Arsenaalterrein
nacht 5-daags (jr)
€ 46,20 € 46,20 Arsenaalterrein N.v.t.
Centrum of
Centrum gesloten
Abonnement Arsenaalterrein
nacht 7-daags (jr)
€ 66,60 € 66,60 Arsenaalterrein N.v.t.
Centrum of
Centrum gesloten

Belanghebbende abonnement 
Roermondsepoort

Q-Park Q-Park Roermondsepoort
garage
N.v.t.
Centrum of
Centrum gesloten
Belanghebbende abonnement 
Maaswaard
Q-Park Q-Park Maaswaard garage N.v.t.
Centrum of
Centrum gesloten
Belanghebbende abonnement 
Nolensplein
Q-Park Q-Park Nolensplein garage N.v.t.

Parkeervergunningen bewoners Schil 2020

Waar woont u Jaarabonnement 1e abonnement 2020 Extra abonnement 2020 Waar parkeren Uitwijken naar
Schil

Straatabonnement
bewoner

€ 63,60 € 127,80 Schil Blauwe zone
Wilhelminapark Beugelabonnement € 595,20 € 595,20 Wilhelminapark N.v.t.

Overig 

Product Prijs 2020
Kenteken wijzigen aan de balie (op afspraak)

€ 26,-

Kenteken wijzigen online Gratis

Toelichting

 • Genoemde prijzen gelden voor een heel kalenderjaar.
 • Bij een kortere periode betaalt u naar rato.
 • Zodra u niet meer ingeschreven staat op het vergunningadres, heeft u geen recht meer op uw parkeervergunning en wordt deze ingetrokken.

Ontheffingen inrijverbod Centrum gesloten

Waar
gevestigd
Legeskosten Prijs 2020 Aantal
vergunningen
per adres
Wat
Centrum
gesloten
Jaarontheffing eigen parkeerplaats Centrum gesloten € 26,- 2 Rijden naar eigen
parkeerplaats
Centrum
gesloten
Jaarontheffing nachttijd
Centrum gesloten
€ 26,- 2 Laden & lossen
(max. 2x per etmaal)
Centrum
gesloten
Dagontheffing calamiteiten
Centrum gesloten
€ 26,- 1 Inrijden en parkeren nabij pand

Toelichting

 • Genoemde prijzen zijn legeskosten.
 • Restitutie van legeskosten in niet mogelijk.
 • Zodra u niet meer ingeschreven staat op het vergunningadres, heeft u geen recht meer op uw vergunning en wordt deze ingetrokken.

Overig 

Product

Prijs 2020
Kenteken wijzigen aan de balie (op afspraak) € 26,-
Kenteken wijzigen online Gratis