Bezwaar en beroep

Algemeen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Bezwaar

Besluiten van de gemeente worden genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad. Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dit moet binnen 6 weken. Het besluit zelf geeft vaak aan of u bezwaar kunt maken.

Bezwaar online

U kunt uw bezwaar regelen op deze pagina. U heeft daarvoor DigiD of eHerkenning nodig. 

Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl

Maakt u bezwaar namens een bedrijf of organisatie? Log in met eHerkenning. 

Een bezwaarschrift per e-mail kunnen we niet accepteren.

Bezwaar per brief

U kunt uw bezwaar ook per brief versturen. U schrijft een brief met de volgende onderdelen:

 • uw naam en adres
 • datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • waarom u bezwaar maakt
 • uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift per post naar de gemeente of geef het af in het stadskantoor. Voeg  een kopie toe van het besluit waar u bezwaar tegen maakt. 

Gemeente Venlo
Postbus 3434
5902 RK Venlo

Hoe het werkt

 • Team Juridische Zaken behandelt uw bezwaarschrift. Een hoorcommissie kan u uitnodigen om uw bezwaar toe te lichten.
 • Het bestuursorgaan dat het besluit nam waartegen u bezwaar maakt ontvangt een advies over uw bezwaar.
 • Het bestuursorgaan neemt een besluit over uw bezwaar.
 • U krijgt een brief met het besluit over uw bezwaar. Dit gebeurt meestal binnen 12 weken nadat de bezwaartermijn is verstreken.

Uitvoering besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar heeft gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Dit is afhankelijk van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terugkrijgt als u in het gelijk wordt gesteld.

Bezwaar tegen besluit uitkering (sociale dienst)

Bent u het niet eens met het besluit over uw uitkering? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar:

College van burgemeester en wethouders Venlo
Postbus 3388
5902 RJ Venlo

Stuur uw bezwaarschrift naar de gemeente binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres,
 • de datum van uw bezwaarschrift,
 • een omschrijving van het besluit, waartegen u bezwaar maakt,
 • waarom u het niet met ons besluit eens bent.

Stuur een kopie mee van de brief met het besluit waar u bezwaar tegen maakt.

Als bezwaar is ingesteld, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.  Er moet dan sprake zijn van directe spoed. U kunt uw verzoek sturen naar:

Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ Roermond

Beroep

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En heeft u geen gelijk gekregen? Of kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? Dan kunt u tegen dit besluit in beroep gaan bij rechtbank Limburg. Dit moet meestal binnen 6 weken.

Beroep indienen via de rechtbank