Bijstand zelfstandigen

Komt u als zelfstandig ondernemer in (tijdelijke) financiële problemen waardoor uw onderneming in gevaar komt? In bepaalde gevallen kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Neem hierover contact op met de gemeente.

Neem contact op met de gemeente via info@venlo.nl of bel 14 077

Belangrijkste voorwaarden: