Bijstand zelfstandigen

Komt u als zelfstandig ondernemer in (tijdelijke) financiële problemen waardoor uw onderneming in gevaar komt? In bepaalde gevallen kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Regeling

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen biedt 2 mogelijkheden:

  1. Als u tijdelijk niet genoeg inkomsten hebt om van te leven, dan kunt u een aanvullende uitkering krijgen vanaf 1 oktober 2021, voorlopig maximaal tot 1 januari 2022.
  2. Hebt u geld nodig voor investeringen of het aflossen van problematische schulden en kunt u geen lening krijgen bij de bank? Dan kunt u misschien een lening voor bedrijfskapitaal krijgen van de gemeente.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn vanaf 1 oktober 2021 tijdelijk versoepeld tot 1 januari 2022. Zo is aanvragen met terugwerkende kracht mogelijk en de vermogenstoets is vervallen. Ook stellen wij uw inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand vast (in plaats van per boekjaar, zoals gebruikelijk is in het Bbz). Houdt u er rekening mee dat wij, om te beoordelen of u in aanmerking komt voor het Bbz, moeten onderzoeken of uw bedrijf levensvatbaar is.

Aanvragen

Om de Bbz regeling aan te vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Venlo, telefoonnummer 14077.