Bijstand zelfstandigen

Algemeen

Voor zelfstandige ondernemers zijn er in de bijstand regelingen voor ondersteuning van het inkomen, schuldsaneringskredieten en financieringsregeling. De landelijke regelingen welke de gemeente voor zelfstandigen uitvoert is Bbz en IOAZ.

Regeling Bbz

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen biedt 2 mogelijkheden:

 1. Als u tijdelijk een (gezins-) inkomen heeft wat onder de voor u geldende bijstandsnorm ligt dan kunt u zich via onderstaand telefoonnummer melden om te kijken of u tijdelijk in aanmerking komt voor een aanvullende uitkering.
 2. Hebt u geld nodig voor noodzakelijke investeringen of het saneren van problematische schulden dan zijn er via een Bbz lening misschien mogelijkheden om u bedrijf weer levensvatbaar te maken.

Voorwaarden Bbz

Algemene voorwaarden:

 • U bent Nederlander of daaraan gelijkgesteld
 • U woont in Nederland
 • U verkeert in zodanige omstandigheden of u dreigt in omstandigheden te raken dat u niet meer over middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien

Specifieke voorwaarden:

Een zelfstandige ondernemer in de zin van het Bbz 2004 is de zelfstandige van 18 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd die voor de voorziening in het bestaan is aangewezen op arbeid of zelfstandig beroep in Nederland en die:

 • voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening daarvan
 • voldoet aan het urencriterium, bedoeld in artikel 3.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001; en
 • Alleen of samen met degenen met wie hij het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent de volledige zeggenschap in dat bedrijf of zelfstandig beroep heeft en de financiële risico's daarvan draagt.

Regeling IOAZ

Inkomensvoorziening oudere zelfstandige

Bied een (gezins-) inkomen regeling voor de oudere zelfstandige ondernemer die een niet meer levensvatbaar bedrijf heeft

Voorwaarden

 • U bent tussen de 55 jaar en de AOW-leeftijd.
 • U heeft te weinig inkomen om van te leven.
 • U gaat stoppen met uw werk als zelfstandige, maar u bent nog niet gestopt. Dien de aanvraag IOAZ in voordat u uw onderneming bij Kamer van Koophandel laat uitschrijven.
 • U moet 10 jaar onafgebroken en in Nederland hebben gewerkt, waarvan de laat­ste 3 jaar als zelf­stan­di­ge. In de 7 jaar daar­voor werk­te u óf als zelf­stan­di­ge óf in loon­dienst.
 • De laatste 3 jaar verdiende u gemiddeld minder dan € 28.957,- per jaar (bruto of netto). Als u uw bedrijf voortzet, verdient u waarschijnlijk minder dan € 33.212,- per jaar. Inkomsten uit uw eigen bedrijf en in dienstverband tellen we bij elkaar op.
 • U voldoet aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Als uw partner ook in uw bedrijf werkt, is voor u het minimumaantal werkuren 875. Voor uw partner is dit minimaal 525 uur per jaar.

Let op: Uw recht op IOAZ vervalt als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Ook kan uw IOAZ stoppen als u bijvoorbeeld buiten Nederland gaat wonen. Hervat u of uw echtgenoot uw onderneming weer? Dan zetten we ook uw IOAZ ook stop.

Aanvragen

Om te kijken of u voor bovenstaande regelingen in aanmerking komt kunt u bellen met gemeente Venlo via telefoonnummer 077 - 359 72 14