Bijstand zelfstandigen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gestopt per 1 oktober 2021. Als u na deze periode financiële ondersteuning nodig heeft, kunt u Bijstand voor zelfstandigen (Bbz-light) aanvragen.

Regeling

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen biedt 2 mogelijkheden:

  1. Als u tijdelijk niet genoeg inkomsten hebt om van te leven, dan kunt u een aanvullende uitkering krijgen vanaf 1 oktober 2021, voorlopig maximaal tot 1 april 2022.
  2. Hebt u geld nodig voor investeringen of het aflossen van problematische schulden en kunt u geen lening krijgen bij de bank? Dan kunt u misschien een lening voor bedrijfskapitaal krijgen van de gemeente.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn vanaf 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 tijdelijk versoepeld (Bbz-light). Zo is aanvragen met terugwerkende kracht (1 maand) mogelijk en de vermogenstoets is vervallen. Ook stellen wij uw inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand vast (in plaats van per boekjaar, zoals gebruikelijk is in het Bbz). Houdt u er rekening mee dat wij, om te beoordelen of u in aanmerking komt voor het Bbz, moeten onderzoeken of uw bedrijf levensvatbaar is.

Aanvragen

Het Aanvraag-inlichtingenformulier Bbz light dient u volledig ingevuld en ondertekend, inclusief de benodigde bijlagen, in te leveren bij het Stadskantoor (Hanzeplaats 1, Venlo).

of te sturen naar:
Team BBZ
Hanzeplaats 1 Venlo
Postbus 3434, 5902 RK Venlo

Vragen

Bij vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Venlo via telefoonnummer: 077 - 359 72 90.