Boom kappen, snoeien of vellen

Algemeen

Wilt u een boom of houtopstand kappen, snoeien of vellen? Soms heeft u daar een vergunning voor nodig. Beschermde bomen en houtopstanden zijn opgenomen in de bomenkaart. Hier moet u altijd een vergunning voor aanvragen, ook als de boom of houtopstand op uw eigen grond staat.

Vergunning of melding nodig

Werkzaamheden aan een boom

Vergunning

U heeft een vergunning nodig voor het terugsnoeien, knotten, kappen of verwijderen van bomen en houtopstanden die:

  1. op de bomenkaart Venlo staan
  2. binnen het beschermd dorpsgezicht Steyl en Ronckenstein staan
  3. onderdeel uitmaken van een Rijksmonument of gemeentelijk monument
  4. aangeplant zijn als groencompensatie, ruimtelijke inpassing of een andere privaatrechtelijke overeenkomst

Regels 

Buiten de bebouwde kom gelden rijksregels voor het vellen van houtopstanden en herbeplanten. Degene die zo’n activiteit uitvoert, moet voldoen aan die regels. Ook kan een meldingsplicht gelden bij de provincie. 

Melden als er iets gebeurt

Staat op uw eigendom een beschermde boom of groenstructuur? En gebeurt er iets mee, bijvoorbeeld grote schade door storm of ziekte? Dan moet u dit melden bij de gemeente.

Aanvragen

Doe de vergunningcheck. Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u in de vergunningcheck meteen beginnen aan uw aanvraag.

Houd rekening met (beschermde) soorten

Het doden en in sommige gevallen het verstoren van dieren is bij wet verboden. Wanneer u gaat kappen geldt een zorgplicht. Voor het kappen van bomen of houtopstanden betekent dit in het kort volgende:

  • Bomen en struiken met broedende vogels mag u niet kappen.
  • Nesten van een aantal vogelsoorten zijn het hele jaar door beschermd. Bomen met deze nesten mag u niet kappen.
  • Holtes in bomen en ruimte onder loshangend schors kunnen ook verblijfplaatsen zijn van vleermuizen. Deze verblijfplaatsen zijn zwaar beschermd. Onderzoek moet uitwijzen of kap toegestaan is.
  • U mag dieren niet verstoren met uw werkzaamheden.

Meer informatie