Coalitieakkoord

De politieke partijen hebben hun afspraken en doelen voor de bestuursperiode 2022-2026 vastgelegd in het coalitieprogramma 'Samen verder bouwen aan een gezond Venlo'.

Woensdag 25 mei gaat de gemeenteraad in debat over het coalitieakkoord. Op dinsdag 31 mei stemt de gemeenteraad over de kandidaat wethouders waarna het nieuwe college op woensdag 1 juni voor het eerst vergadert.