Coalitieakkoord

De politieke partijen hebben hun afspraken en ambities voor de bestuursperiode 2018-2022 vastgelegd in het coalitieprogramma 'Samen Venlo Veranderen'.