Collectieve zorgverzekering

De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar VGZ. U bent dan goed verzekerd voor minder geld.

Wat u moet weten

  • De collectieve zorgverzekering minima is bestemd voor inwoners van de gemeente Venlo met een laag inkomen en een laag vermogen.
  • De gemeente Venlo biedt u drie pakketten aan. Deze pakketten bestaan uit een basisverzekering met een aanvullend pakket.
  • Heeft u al een basisverzekering van VGZ? Dan kunt u tot 1 februari overstappen.
  • Bent u nu verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Dan kunt u alléén per 1 januari overstappen.

Wanneer heeft u recht op de collectieve zorgverzekering

  • De grens van het inkomen is 120% van de voor u geldende  bijstandsnorm.
  • De kostendelersnorm is niet van toepassing. Dit betekent dat wij uitgaan van de alleenstaande-  (ouder) of de gehuwdennorm of inrichtingsnorm.
  • De grens van het vermogen is gelijk aan het vrij te laten vermogen in de Participatiewet. Het vermogen in de eigen woning die u zelf bewoont wordt niet meegerekend bij het vaststellen van het vermogen.

Wat valt onder inkomen?
Onder andere: loon, uitkering WIA, WW, ziektewet, AOW, pensioen, alimentatie en heffingskortingen belastingdienst (geen toeslagen).

Voor meer informatie en hoogte van de netto inkomens bedragen kunt u kijken op de website Gezondverzekerd.

Voor medische kosten is geen bijzondere bijstand mogelijk. Houdt daar rekening mee bij het kiezen van uw zorgverzekering.