Collectieve zorgverzekering

Algemeen

Voor inwoners met een laag inkomen heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar VGZ. U bent dan goed verzekerd voor minder geld.

Wat u moet weten

  • De collectieve zorgverzekering minima is voor inwoners van de gemeente Venlo met een laag inkomen en een laag vermogen.
  • De gemeente Venlo biedt u drie pakketten aan. Deze pakketten bestaan uit een basisverzekering met een aanvullend pakket.
  • Voor het pakket - VGZ Compleet + € 0,00 eigen risico - draagt de gemeente € 21,35 per maand bij in de premie. Hiervoor ontvangt u een toekenning bijzondere bijstand 2024.
  • De bijzondere bijstand van € 21,35 ontvangt u niet zelf. Deze maakt de gemeente rechtstreeks over aan het VGZ. VGZ brengt dit in mindering op uw premie. U ontvangt de bijdrage zolang u aan de voorwaarden voldoet, maar uiterlijk tot 31 december 2024.
  • U leest meer over de pakketten en voorwaarden op de website gezondverzekerd.nl

Wanneer heeft u recht op de collectieve zorgverzekering

  • De grens van het inkomen is 120% van de voor u geldende  bijstandsnorm. Lees hier de bedragen die horen bij de inkomensgrens voor regelingen bij weinig geld.
  • De kostendelersnorm is niet van toepassing. Dit betekent dat wij uitgaan van de alleenstaande-  (ouder) of de gehuwdennorm of inrichtingsnorm.
  • De grens van het vermogen is gelijk aan het vrij te laten vermogen in de Participatiewet. Het vermogen in de eigen woning die u zelf bewoont telt niet mee bij het vaststellen van het vermogen.

Wat valt onder inkomen?

Onder andere: loon, uitkering WIA, WW, ziektewet, AOW, pensioen, alimentatie en heffingskortingen belastingdienst (geen toeslagen).

Voor meer informatie en hoogte van de netto inkomens bedragen kunt u kijken op de website Gezondverzekerd.

Voor medische kosten is geen bijzondere bijstand mogelijk. Houd daar rekening mee bij het kiezen van uw zorgverzekering.