Inkomensgrens regelingen bij weinig geld

Algemeen

Voor het meedoen aan regelingen voor mensen met een laag inkomen bestaan er inkomensgrenzen. Of u in aanmerking komt voor een regeling hangt af van uw netto inkomen (inkomen en vakantiegeld).

Normen

100% bijstandsnorm

Voor bijzondere bijstand is de inkomensgrens soms 100% van de bijstandsnorm die voor u geldt en soms is dat een hoger bedrag. Dit ligt aan het soort kosten die u heeft. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente en vraag naar een contactpersoon die over bijzondere bijstand gaat.

120% bijstandsnorm

Voor de volgende regelingen geldt 120% van de bijstandsnorm:

  • Collectieve ziektekostenverzekering
  • Meedoenregeling / Participatieregeling voor minima (Stadspas)
  • ID-kaart of vergoeding voor verlenging verblijfvergunning voor burgers tot 18 jaar
  • Stichting Leergeld

130% bijstandsnorm

Voor de volgende regeling geldt 130% van de bijstandsnorm:

  • Jeugdfonds Sport
  • Jeugdfonds Cultuur

Tabel inkomensgrenzen

Kijk in onderstaande tabel naar uw inkomen, leeftijd en leefsituatie (met/zonder partner en met/zonder kinderen).
Als uw inkomen per maand lager is, komt u in aanmerking voor de regeling. Als uw netto inkomen hoger is, komt u niet in aanmerking.

Inkomensgrenzen inclusief vakantiegeld per 1 januari 2024

Bedragen in euro's

Jonger dan 21 jaar - geen kinderen
Jonger dan 21 jaar - geen kinderen100%120%130%150%
Geen kinderen en alleenstaand316,94380,33412,02475,41
Gehuwd/samenwonend633,88760,66824,04950,82
Eén van beide 21 jaar of ouder indien gehuwd/samenwonend1.233,961.480,751.604,151.850,94
Jonger dan 21 jaar - met kinderen
Jonger dan 21 jaar - met kinderen100%120%130%150%
Met kinderen en alleenstaand316,94380,33412,02475,41
Gehuwd/samenwonend1.000,691.200,831.300,901.501,04
Eén 21-jarige of ouder indien gehuwd/samenwonend1.600,771.920,922.081,002.401,16
Tussen 21 en pensioengerechtigde leeftijd
Tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd100%120%130%150%
Alleenstaand1.283,831.540,601.668,981.925,75
Gehuwd/samenwonend1.834,042.200,852.384,252.751,06
Vanaf pensioengerechtigde leeftijd
Vanaf pensioengerechtigde leeftijd100%120%130%150%
Alleenstaand1.425,761.710,911.853,492.138,64
Gehuwd/samenwonend1.932,322.318,782.512,022.898,48
Verblijf in inrichting
Verblijf in een inrichting100%120%130%150%
Alleenstaand448,51538,21583,06672,77
Gehuwd/samenwonend727,31872,77945,501.090,97

Betaalt u een bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan brengen we deze in mindering op uw inkomen.

Vermogensgrenzen

Ook kijken we naar uw vermogen. Om voor de regeling in aanmerking te komen, mag dat niet hoger zijn dan onderstaand bedrag dat bij uw situatie past. Uw vermogen (zoals spaargeld, waarde van uw auto, overwaarde eigen huis) is niet hoger dan:

  • Alleenstaande: € 7.575,-
  • Alleenstaande ouder, gehuwd of samenwonend: € 15.150,-