Kindpakket: ieder kind kan meedoen

Algemeen

Elk kind moet mee kunnen doen aan leuke en belangrijke dingen. U kunt een extra bijdrage krijgen voor sport, cultuur, activiteiten op school of de verblijfsvergunning of eigen ID-kaart voor uw kind.

Jeugdfondsen

Kinderen kunnen in de gemeente Venlo gebruik maken diverse regelingen. Een overzicht van alle regelingen vindt u op de website: jeugdfondsenvenlo.nl

Eten en kleding

In de eerste plaats zijn goed eten en goede kleding belangrijk voor kinderen om gezond te blijven en om niet aan de kant te staan. Heeft u te weinig geld voor eten en kleding? Dan kunt u misschien gebruik maken van de Voedselbank Venlo en de Kledingbank Venlo. Neem contact op met de Voedselbank Venlo en Kledingbank om te vragen hoe u in aanmerking kunt komen.

Sport en cultuur

Jeugdfonds Sport en Cultuur Venlo

Via het Jeugdfonds Sport en Cultuur Venlo kunt u een bijdrage aanvragen. Bijvoorbeeld voor de contributie van een sportclub, dans- of muziekschool.

 • Voor kinderen uit de gemeente Venlo van 0 tot en met 21 jaar die opgroeien in gezinnen met weinig geld. Lees hier de bedragen die horen bij de inkomensgrens voor regelingen bij weinig geld.
 • Een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunt u niet zelf doen, maar vraagt u aan via een zogenaamde intermediair (tussenpersoon). Bijvoorbeeld een leraar, maatschappelijk werker of huisarts.
 • Vergoeding voor zwemlessen, een fiets, computer of verplichte schoolreis kunt u aanvragen bij de Stichting Leergeld.
 • De tussenpersoon kijkt of u in aanmerking komt voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur en verzorgt ook de aanvraag. Neem contact op met Riet Goosen van Jeugdfonds Sport en Cultuur: 06 - 11 41 47 36Vraag met welke tussenpersoon u het beste contact op kunt nemen.

Speelgoed

Bent u op zoek naar speelgoed? Stichting Sôkkertante is de speelgoedbank voor de regio Venlo. Meer informatie vindt u op de website van Sôkkertante.

School, studie en zwemles

Stichting Leergeld

Via de Stichting Leergeld heeft u misschien recht op een bijdrage in bepaalde extra kosten voor school of studie. De bijdrage is voor kinderen uit de gemeente Venlo van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met weinig geld. Lees hier de bedragen die horen bij de inkomensgrens voor regelingen bij weinig geld.

Mogelijkheden

 • Bijdrage in de kosten van een fiets
 • Bijdrage in de kosten van zwemlessen
 • Bijdrage in kosten van laptop of chromebook
 • Tegemoetkoming studiekosten MBO-BOL opleiding

Wilt u weten of u aan de voorwaarden voldoet en hoe u een aanvraag kunt indienen? Neem dan contact op met Stichting Leergeld via e-mail leergeldvenlo@gmail.com. Neemt u liever telefonisch contact op?  Dat kan alleen op dinsdag- en donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 06 - 21 44 51 50.

Stichting Jarige Job

Bij Stichting Jarige Job kunt u een pakket aanvragen voor de verjaardag van uw kind.

Regeling via school

In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (MBO, HBO en VWO) hebben verschillende scholen eigen regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken. Vraag hiernaar bij de school van uw kind.

Stadspas

Heeft u een laag inkomen? Vraag dan een Stadspas Venlo voor u en uw kind(eren) aan. Met de Stadspas Venlo kunt u betalen of korting krijgen bij verschillende bedrijven en organisaties in Venlo.

ID-kaart en verblijfsvergunning

U kunt een vergoeding krijgen voor een nieuwe, eigen ID-kaart of een verblijfsvergunning voor uw kind. De vergoeding is bedoeld voor kinderen uit de gemeente Venlo van 0 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen. Lees hier de bedragen die horen bij de inkomensgrens voor regelingen bij weinig geld.

Wat u moet weten

 • U vindt het aanvraagformulier onderaan de pagina als bijlage.
 • U krijgt alleen een vergoeding voor de ID-kaart of de verblijfsvergunning. U krijgt geen vergoeding voor pasfoto's of reiskosten.
 • U heeft per kind 1 maal per vijf jaar recht op de vergoeding.
 • U krijgt geen vergoeding bij verlies of diefstal van een geldig document.
 • De kosten voor een paspoort voor uw kind vergoeden wij niet.

ID-kaart

 • U dient eerst de aanvraag in. Als we de aanvraag toekennen, krijgt u een tegoedbon (voucher) toegestuurd. U levert de tegoedbon in als u de ID-kaart aanvraagt bij de gemeente. 
  Let op: de tegoedbon (voucher) is 6 weken geldig.
 • U krijgt geen vergoeding voor de extra kosten als u gebruik maakt van de spoedprocedure
 • De ID-kaart vraagt u aan bij de gemeente op de normale manier.
 • Heeft u de ID-kaart al aangevraagd en ontvangen? Dan kunt het betaalbewijs bij ons inleveren.

Verblijfsvergunning

 • U krijgt alleen een vergoeding voor het verlengen van de verblijfsvergunning van uw kind. Deze kost € 33,-
 • De verblijfsvergunning regelt u éérst bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). U betaalt de kosten zelf.
 • Als we uw aanvraag goedkeuren, maken wij het bedrag van de kaart aan u over. Reiskosten en pasfoto’s vergoeden we niet.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Neem dan contact op en bel 14 077 of mail naar bijstand@venlo.nl