Kindpakket: ieder kind kan meedoen

Elk kind moet mee kunnen doen aan leuke en belangrijke dingen. U kunt een extra bijdrage krijgen voor sport, cultuur, activiteiten op school of de verblijfsvergunning of eigen ID-kaart voor uw kind.

Jeugdfondsen

Kinderen kunnen  in de gemeente Venlo gebruik maken diverse regelingen. Een overzicht van alle regelingen vindt u op de website: jeugdfondsenvenlo.nl

Eten en kleding

In de eerste plaats zijn goed eten en goede kleding belangrijk voor kinderen om gezond te blijven en om niet aan de kant te staan. Heeft u te weinig geld voor eten en kleding? Dan kunt u misschien gebruik maken van de Voedselbank Venlo en de Kledingbank Venlo. Neem contact op met de Voedselbank Venlo en Kledingbank  om te vragen hoe u in aanmerking kunt komen.

Sport en cultuur

Jeugdfonds Sport en Cultuur Venlo

Via het Jeugdfonds Sport en Cultuur Venlo kunt u een bijdrage aanvragen. Bijvoorbeeld voor de contributie van een sportclub, dans- of muziekschool.

 • Voor kinderen uit de gemeente Venlo van 4 tot en met 18 jaar die opgroeien in gezinnen met weinig geld. Lees hier de bedragen die horen bij de inkomensgrens voor regelingen bij weinig geld.
 • Een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan niet door uzelf gedaan worden, maar door een zogenaamde intermediair (tussenpersoon). Bijvoorbeeld een leraar, maatschappelijk werker of huisarts.
 • Vergoeding voor zwemlessen, een fiets, computer of verplichte schoolreis kunt u aanvragen bij de Stichting Leergeld.
 • De tussenpersoon kijkt of u in aanmerking komt voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur en verzorgt ook de aanvraag. Neem contact op met Riet Goosen van Jeugdfonds Sport en Cultuur, tel. 06 - 54 78 73 79 en vraag met welke tussenpersoon u het beste contact op kunt nemen.

Speelgoed

Bent u op zoek naar speelgoed? Stichting Sôkkertante is de speelgoedbank voor de regio Venlo. Meer informatie vindt u op de website van Sôkkertante.

School, studie en zwemles

Stichting Leergeld

Via de Stichting Leergeld heeft u mogelijk recht op een bijdrage in bepaalde extra kosten die te maken hebben met school of studie. De bijdrage is voor kinderen uit de gemeente Venlo van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met weinig geld. Lees hier de bedragen die horen bij de inkomensgrens voor regelingen bij weinig geld.

Mogelijkheden

 • Bijdrage in de kosten van verplichte schoolreisjes en schoolverlaterskamp basisschool
 • Bijdrage in de kosten van een fiets
 • Bijdrage in de kosten van zwemlessen
 • Bijdrage in kosten van laptop of chromebook

Wilt u weten of u aan de voorwaarden voldoet en hoe u een aanvraag kunt indienen, neem dan contact op met Stichting Leergeld via e-mail coordinatorleergeldvenlo@gmail.com. Neemt u liever telefonisch contact op dan kan dat alleen op donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur op tel. 06 - 21 44 51 50.

Stichting Jarige Job

Stichting Jarige Job maakt het mogelijk om een pakket aan te vragen voor de verjaardag van uw kind.

Regeling via school

In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (MBO, HBO en VWO) hebben verschillende scholen eigen regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken. Vraag hiernaar bij de school van uw kind.

ID-kaart en verblijfsvergunning

U kunt een vergoeding krijgen voor een nieuwe, eigen ID-kaart of een verblijfsvergunning voor uw kind. De vergoeding is bedoeld voor kinderen uit de gemeente Venlo van 0 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen. Lees hier de bedragen die horen bij de inkomensgrens voor regelingen bij weinig geld.

Wat u moet weten

 • U vindt het aanvraagformulier onderaan de pagina als bijlage.
 • U krijgt alleen een vergoeding voor de ID-kaart of de verblijfsvergunning. U krijgt geen vergoeding voor pasfoto's of reiskosten.
 • U heeft per kind 1 maal per vijf jaar recht op de vergoeding.
 • U krijgt geen vergoeding bij verlies of diefstal van een geldig document.
 • De kosten voor een paspoort voor uw kind worden niet vergoed.

ID-kaart

 • U dient eerst de aanvraag in. Als de aanvraag wordt toegekend krijgt u een tegoedbon (voucher) toegestuurd. U levert de tegoedbon in als u de ID-kaart aanvraagt bij de gemeente. 
  Let op: de tegoedbon (voucher) is 6 weken geldig.
 • U krijgt geen vergoeding voor de extra kosten als u gebruik maakt van de spoedprocedure
 • De ID-kaart vraagt u aan bij de gemeente op de normale manier.
 • Heeft u de ID-kaart al aangevraagd en ontvangen? Dan kunt het betaalbewijs bij ons inleveren.

Verblijfsvergunning

 • U krijgt alleen een vergoeding voor het verlengen van de verblijfsvergunning van uw kind. Deze kost € 33,-
 • De verblijfsvergunning regelt u éérst bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). U betaalt de kosten zelf.
 • Als de aanvraag wordt goedgekeurd, maken wij het bedrag van de kaart aan u over. Reiskosten en pasfoto’s worden niet vergoed.

Contact

Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende vragen? Neem dan contact op via tel. 14 077 of mail naar info@venlo.nl