Stadspas

Algemeen

Heeft u een laag inkomen? Vraag de Stadspas aan voor de Meedoenregeling. U krijgt de Stadspas als steuntje in de rug. U kunt met de Stadspas betalen of korting krijgen bij verenigingen, bedrijven en organisaties in Venlo, zoals sportclubs, musea en theater.

Voorwaarden

  • U woont in gemeente Venlo
  • Uw inkomen is al twee maanden lager dan 120% van de bijstandsnorm
  • Of u zit in een schuldregeling en het bedrag is lager dan 120% van de bijstandsnorm. 

Nodig bij aanvraag

  • Uw DigiD en die van uw inwonende partner
  • Kopie van bewijs van uw inkomen (denk aan loonstroken of inkomensoverzicht van uw AOW)
  • Kopie van bewijs van het inkomen van uw partner (als u die heeft). 

Let op

  • Bewaar originele bewijsstukken zoals loonstroken en bankafschriften. Wij kunnen hier tot 1 jaar na toekenning om vragen.
  • Staat uw partner op een ander adres ingeschreven dan u? Dan kunt u de aanvraag niet samen doen. U vraagt de Stadspas apart van elkaar aan.
  • Bent u getrouwd, maar woont u allebei in een instelling (zoals een verzorgingshuis)? Vraag de regeling apart aan. 
  • Inwonende kinderen, ouder dan 18 jaar moeten zelf een Stadspas aanvragen.

Beoordeling aanvraag

Als u recht heeft op de Stadspas, krijgt u binnen acht weken na de aanvraag de pas thuisgestuurd. Bij de pas zit ook een brief. In de brief staat meer informatie over het aanmaken van een account voor uw pas. Ook leest u meer over de StadspasVenlo app.

Hulp bij aanvragen

Vindt u het lastig om online de Stadspas aan te vragen? Voor hulp kunt u altijd terecht bij de bibliotheek en de Informatie en Adviespunten

Geldigheid tegoed

In 2024 ontvangt u een tegoed van € 105,- op uw pas. Dit bedrag is geldig tot en met 31 december 2024. 

Waar besteden en inloggen

Volledig overzicht van alle aanbieders, uw tegoed en uw bestedingen.

Ga naar stadspas.venlo.nl

Mantelzorgwaardering

Bent u mantelzorger? Dan krijgt u een bedankje van de gemeente. U kunt dit besteden bij lokale ondernemers en organisaties in Venlo. Deze mantelzorgwaardering krijgt u als tegoed op uw Stadspas. Om dit bedankje te krijgen kunt u mantelzorgwaardering aanvragen