Informatie- en Adviespunten

Algemeen

Heeft u vragen over geld, wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd of zorg? Of wilt u digitale hulp? Dan kunt u terecht bij een Informatie- en Adviespunt. Als dit nodig is, sturen zij u door naar het sociaal wijkteam. Met vragen over zorg en ondersteuning voor ouderen kunt u ook terecht bij het kennisloket Thuis in Blijvende Zorg.

Advies over ouderenzorg

Met vragen over ouderenzorg en ondersteuning kunt u terecht bij het Kennisloket thuis in blijvende zorg. Het loket geeft advies als u te maken gaat krijgen met blijvende zorg. Het Kennisloket adviseert over zorgmogelijkheden; thuis of in een zorginstelling. Neem contact op met het kennisloket via telefoonnummer 088 - 131 16 57 of via www.vgz-zorgkantoren.nl/kennisloket. De hulp is gratis en voor alle ouderen uit de regio.

Hulp bij administratie en geldzaken

Gebeurtenissen die u niet altijd zelf in de hand hebt, kunnen grote gevolgen hebben voor uw situatie. Incluzio heeft samen met de gemeente Venlo informatie verzameld waar u in die situaties rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld wat u kunt doen en waar u rekening mee moet houden als u ontslag krijgt of gaat scheiden.

Ga naar de website van Incluzio Sociale Basis voor meer informatie.

Geef uw mening