De Witte Kerk

Huis van de Wijk De Witte Kerk is een buurtcentrum. Het is een plek waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooien. U kunt hier ook terecht voor informatie en advies over wonen, werken, welzijn en zorg.

Huis van de Wijk De Witte Kerk
Agnes Huijnstraat 3
5914 PE Venlo
Telefoon: 077 - 324 02 99

Openingstijden

Huis van de Wijk De Witte Kerk is dagelijks geopend van 9.00 uur tot 16.30 uur

Informatie en advies

Met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg kunt u terecht bij het Informatie- en Adviespunt.

Het informatie en adviespunt bij het Huis van de Wijk De Witte Kerk is geopend op:

  • maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur
  • woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

U kunt ook bellen: 077 - 303 06 20

Open inloop

U kunt binnenlopen voor een kop koffie, om te kaarten, te schilderen, een praatje te maken of een handje te helpen als u dat leuk vindt. Er is altijd wel iets te doen.

Open inloop is maandag, woensdag en donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Telefonisch bereikbaar via nummer: 077 - 324 04 54
E-mail: openinloopdewittekerk@incluzio.nl

KanDoen

KanDoen brengt mensen uit de buurt samen om elkaar te helpen. U leest er meer over op de pagina KanDoen.

Sociaal wijkteam

Voor hulp en ondersteuning en de aanvraag van Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp of een rolstoel kunt u terecht bij het Sociale Wijkteam.