Huizen van de Wijk

In een Huis van de Wijk treft u buurtbewoners, vrijwilligers, verenigingen en professionals die zich inspannen voor hun wijk. Er vinden allerlei activiteiten plaats waardoor mensen prettig, comfortabel en veilig in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Elk Huis van de Wijk is anders. Whet zijn de wijkbewoners die samen invulling geven aan de activiteiten die er gebeuren.