De Haandert

Huis van de Wijk De Haandert is een buurtcentrum. Het is een plek waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooien.

De Haandert (ingang De Drink)
Haandertstraat 6
5932 CN Tegelen
Telefoon: 077 - 851 02 12
www.hvdwdehaandert.nl