't Prônk Eppelke

Huis van de Wijk 't Prônk Eppelke is een buurtcentrum. Het is een plek waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooien. U kunt hier ook terecht voor informatie en advies over wonen, werken, welzijn en zorg.

Huis van de Wijk 't Prônk Eppelke
Pronkhof 21
5951 CW Belfeld
Telefoon: 077 - 475 32 69

Openingstijden

Huis van de Wijk 't Prônk Eppelke is dagelijks geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur.

Informatie en advies

Met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg kunt u terecht bij het Informatie- en Adviespunt.

Het informatie en adviespunt bij het Huis van de Wijk 't Prônk Eppelke is geopend op donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt ook bellen: 077 - 303 06 21.

Open Inloop

U kunt binnenlopen voor een kop koffie, om te kaarten, te schilderen, een praatje te maken of een handje te helpen als u dat leuk vindt. Er is altijd wel iets te doen.

Open Inloop is van maandag tot en met donderdag van 11.00 uur tot 13.30 uur.

Telefonisch bereikbaar via nummer: 077 - 475 32 69
E-mail: openinlooppronkeppelke@incluzio.nl

KanDoen

KanDoen brengt mensen uit de buurt samen om elkaar te helpen. U leest er meer over op de pagina KanDoen.

Sociaal wijkteam

Voor hulp en ondersteuning en de aanvraag van Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp of een rolstoel kunt u terecht bij het Sociale Wijkteam.