Cultuur

Een sterke culturele sector is een belangrijke basis voor een veerkrachtige samenleving. Kunst en cultuur verbinden en verwonderen. Zij geven betekenis aan de dagelijkse werkelijkheid en bieden ruimte voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.

Cultuurvisie

In het voorjaar van 2020 is de nieuwe cultuurvisie vastgesteld waarin andere sectoren binnen de gemeente Venlo worden opgeroepen om nog meer gebruik te maken van het culturele vermogen. De gemeente heeft hierin samen met het culturele en maatschappelijke veld 12 speerpunten vastgesteld waar ze de komende periode extra aandacht aan wil geven.

Cultuursubsidies 

De gemeente Venlo investeert in het culturele vermogen van Venlo. Dit doen we met structurele en eenmalige subsidies. Daarnaast draagt de gemeente ook direct bij aan de volgende subsidieregelingen:

Veel culturele organisaties ervaren problemen door de maatregelen tegen corona. Het rijk heeft extra geld beschikbaar gesteld dat in Venlo is vertaald naar een aantal steun- en herstelregelingen.

Cultuurcoaches

Voor praktische ondersteuning en advies bij een eigen cultureel initiatief kunt u contact opnemen met een van de drie cultuurcoaches van de gemeente Venlo.

Cultuurinformatie

Meer informatie over en voor het culturele veld vindt u op cultuurinvenlo.nl, zoals ook overige relevante subsidiemogelijkheden. Daarnaast zijn alle culturele organisaties te vinden op de socialekaartvenlo.nl en kunt u informatie over evenementen vinden op venloverwelkomt.nl.

Actueel gemeentelijk nieuws over cultuur kunt u nalezen op venloonline.nl.

Corona maatregelen

Actuele informatie voor de culturele sector over cultuurspecifieke restricties en regelingen en verdere maatregelen vanwege de Corona pandemie kunt u nalezen op venlo.nl

Cultuurloket

Heeft u nog vragen over bovenstaande regelingen of over andere culturele voorzieningen in de gemeente? Neem dan contact op met de gemeente via cultuurloket@venlo.nl of telefoonnummer 077 - 711 00 32 (optie 3).