Cultuur

Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een eigen identiteit van de gemeente en inwoners. Uitgangspunt is dat we het culturele vermogen van de gemeente en haar bewoners versterken en laten groeien.

Cultuursubsidies 

De gemeente Venlo werkt met structurele en eenmalige subsidies. Daarnaast draagt de gemeente bij aan de volgende subsidieregelingen:

Cultuurcoaches

Neem voor praktische ondersteuning en advies bij een eigen cultureel initiatief contact op met een van de cultuurcoaches bij Co. de Cultuurontwikkelaar.

Cultuurloket

Heeft u nog vragen over subsidies, ondersteuning of over culturele voorzieningen? Neem dan contact op via cultuur@venlo.nl of bel 077 - 207 9221.

Cultuurvisie

In de cultuurvisie roepen we andere sectoren op nog meer gebruik te maken van het culturele vermogen. In de cultuurvisie zijn speerpunten vastgesteld die extra aandacht krijgen. 

Meer informatie