Eikenprocessierups melden

Eikenprocessierupsen veroorzaken jaarlijks overlast door hun brandharen. Uitroeiing van de eikenprocessierups is onmogelijk en daarom is het beleid van de gemeente Venlo erop gericht om de overlast te beperken.

Maatregelen

De maatregelen die we nemen zijn afhankelijk van het gebied waar de rupsen worden aangetroffen.

 • Verwijderen nesten 
  In gebieden waar veel mensen lang aanwezig zijn.
  Onder andere bij scholen, parken en andere openbare gelegenheden (in de bebouwde kom en in woongebieden).
   
 • Waarschuwingslint - pas op Eikenprocessierups
  In gebieden waar veel mensen kort en/of weinig mensen langdurig aanwezig zijn.
  Bijvoorbeeld buiten bebouwde kom. 
   
 • Geen bestrijding
  In gebieden waar weinig mensen kort aanwezig zijn.
  Bijvoorbeeld bij voorbijkomende fietsers of voetgangers inclusief woon/werkverkeer.

Overlast beperken

De overlast van de eikenprocessierups is een landelijk probleem. Als gemeente doen wij ons best om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Helaas is het onmogelijk de eikenprocessierups volledig uit te roeien of overlast helemaal te voorkomen.  

Bomen van particulieren, bossen van Limburgs Landschap en bomen van Provincie, Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg vallen niet onder het beheer van de gemeente.

Als u in uw eigen tuin te maken heeft met eikenprocessierups, bestrijd de rupsen dan niet zelf, maar huur een deskundig bedrijf in.