Financiën

Wat de gemeente het komende jaar gaat doen. Wat het kost en wat het betekent voor de financiële huishouding.

Begroting 2021 - 2024

Er is ruimte in de begroting van Venlo om te investeren. Juist in Coronatijd ligt er een belangrijke taak voor de gemeente. Er wordt op een verstandige manier geïnvesteerd in groene, schone en veilige buurten. Dat is een duidelijke wens uit de samenleving. Die boodschap presenteert het college van burgemeester en wethouders op 8 oktober 2020. In oktober en november buigt de gemeenteraad zich over de voorstellen.

Bekijk de voorgestelde begroting via de website: venlo.begroting-2021.nl

Lees meer over de begroting op VenloOnline.

Begroting en jaarrekening

U kunt de begroting van voorgaande jaren, productenraming en de stukken van de jaarrekening online bekijken via de website begroting.venlo.nl 

pdf Bijlagenboek jaarstukken 2019 (PDF, 2.14 MB)


Kadernota

In de Kadernota worden de kaders en uitgangspunten voor de middellange termijn (4 jaar) uitgezet.

pdf Kadernota 2020 (PDF, 1.09 MB)


Financiële Rapportage

De FinRap is een onderdeel van de P&C cyclus en vormt het tweede tussentijdse rapportagemoment aan de Raad.

Financiele Rapportage 2019