Financiën

Wat de gemeente het komende jaar gaat doen. Wat het kost en wat het betekent voor de financiële huishouding.

Begroting 2020 - 2023

Er zit weer wat lucht in de begroting van Venlo en dus kan er op een behoedzame manier geïnvesteerd worden. Het college kiest daarbij voor zaken die inwoners belangrijk vinden. Dat is de boodschap uit de begroting die het college van burgemeester en wethouders op 3 oktober 2019 presenteerde. In oktober en november buigt de gemeenteraad zich over de voorstellen.

Bekijk de voorgestelde begroting via de website: venlo.begroting-2020.nl

Lees meer over de begroting op VenloOnline.

Begroting en jaarrekening

U kunt de begroting van voorgaande jaren, productenraming en de stukken van de jaarrekening online bekijken via de website begroting.venlo.nl 

pdf Bijlagenboek jaarstukken 2019 (PDF, 2.14 MB)


Kadernota

In de Kadernota worden de kaders en uitgangspunten voor de middellange termijn (4 jaar) uitgezet.

pdf Kadernota 2020 (PDF, 1.09 MB)


Financiële Rapportage

De FinRap is een onderdeel van de P&C cyclus en vormt het tweede tussentijdse rapportagemoment aan de Raad.

Financiele Rapportage 2019