Financiën

Wat de gemeente het komende jaar gaat doen. Wat het kost en wat het betekent voor de financiële huishouding.

Begroting 2019-2022

De financiële situatie van de gemeente Venlo is kritiek en het is tijd om orde op zaken te stellen. Dat is de boodschap uit de meerjarenbegroting die het college van burgemeester en wethouders op 1 oktober 2018 presenteerde. In oktober en november buigt de gemeenteraad zich over de voorstellen.

Bekijk de voorgestelde begroting via de website: begroting.venlo.nl

Vragen en antwoorden begroting 2019-2022

Begroting en jaarrekening

U kunt de begroting van voorgaande jaren, productenraming en de stukken van de jaarrekening online bekijken via de website begroting.venlo.nl 

pdf Bijlagenboek jaarstukken 2018 (PDF, 1.31 MB)

Kadernota

In de Kadernota worden de kaders en uitgangspunten voor de middellange termijn (4 jaar) uitgezet.

pdf Kadernota 2020 (PDF, 1.09 MB)