Gehandicaptenparkeerkaart

Heeft u een loopbeperking of bent u door uw handicap of langdurige ziekte afhankelijk van anderen voor vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Medische keuring

 • Een medische keuring is nodig bij een eerste aanvraag
 • Bij verlenging is een medische keuring noodzakelijk als dat bij de vorige keuring is bepaald of als uw kaart korter geldig is dan 5 jaar (kijk voor meer informatie bij 'aanvragen en verlengen').
 • U betaalt zelf de kosten voor de medische keuring. De keuring kost € 157,30
 • Als een keuring nodig is, wordt uw aanvraag direct doorgestuurd naar  Argonaut Advies.  Argonaut Advies is de organisatie die de keuringen uitvoert.
 • Argonaut Advies stuurt u eerst de rekening voor de keuring. U betaalt de kosten voor de keuring rechtstreeks aan Argonaut Advies.
 • Zodra u de kosten heeft betaald, neemt  Argonaut Advies contact met u op om een afspraak te maken voor de keuring. Als u een laag inkomen heeft, kunt u mogelijk gebruik maken van bijzondere bijstand.
 • Komt u volgens de keuringsarts in aanmerking? Dan krijgt u van de gemeente een uitnodiging om een afspraak te maken voor het ophalen van uw kaart.
 • Als u niet in aanmerking komt voor een kaart, krijgt u van de gemeente bericht. U kunt hier bezwaar tegen maken.

Aanvragen en verlengen

Met behulp van het online formulier op deze pagina kunt u:

 • uw eerste gehandicaptenparkeerkaart aanvragen
 • uw kaart verlengen als deze verloopt
 • een nieuwe kaart aanvragen bij verlies of diefstal
 • een nieuwe kaart aanvragen om de gegevens op uw kaart te wijzigen
 • uw kaart afmelden

Voor het invullen van het formulier heeft u een DigiD-code nodig. Let op dat u inlogt met de DigiD van de(toekomstige) kaarthouder.  In het formulier heeft u de mogelijkheid om de gegevens in te vullen van een contactpersoon die kan helpen bij de aanvraag. U kunt ook een afspraak maken aan de balie in het Stadskantoor. 

Verlengen

Wilt u de kaart online verlengen? Dan is het belangrijk dat u weet of een nieuwe medische keuring nodig is. Als u dit niet weet, kunt u dit navragen bij de gemeente via parkeerbalie@venlo.nl, voordat u het formulier invult. Als de kaart is afgegeven met een geldigheidsduur korter dan 5 jaar is voor een nieuwe kaart altijd een herkeuring nodig bij de keuringsarts.

Wijzigen gegevens

Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. Het is dus mogelijk dat de gegevens op uw kaart op een gegeven moment niet meer kloppen. Bijvoorbeeld omdat u een andere achternaam heeft. U kunt dan een nieuwe kaart aanvragen met de juiste gegevens. Dit is niet verplicht. Een keuring is dan niet nodig, we nemen de vervaldatum over van uw oude kaart.

Kosten 

Voor de uitgifte van een gehandicaptenparkeerkaart, betaalt u altijd de legeskosten die € 26,- bedragen. Dit betaalt u dus ook bij het vernieuwen van een kaart na verlies of diefstal, of bij het wijzigen van gegevens op uw kaart.

Regels

 • U kunt in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart als u voor een lange periode een loopbeperking heeft.
 • De gehandicaptenparkeerkaart is persoonsgebonden en niet gekoppeld aan een kenteken.

Soorten gehandicaptenparkeerkaarten

 • Bestuurderskaart: als u zelf de auto bestuurt
 • Passagierskaart: als u door uw handicap altijd afhankelijk bent van anderen voor vervoer van deur tot deur 
 • Combinatie bestuurderskaart en passagierskaart

Waar parkeren

 • Op gehandicaptenparkeerplaatsen in alle landen van de Europese Unie (EU).
 • Met een gehandicaptenparkeerkaart parkeert u gratis in de gebieden betaald parkeren. Let op: voor parkeerterreinen en parkeergarages die toegankelijk zijn via een slagboom geldt betaald parkeren.
 • In de blauwe zone in de gemeente Venlo kunt u parkeren zonder parkeerschijf of ontheffing.
 • Op plaatsen waar een parkeerverbod geldt (aangegeven met verkeersbord E1).
  U mag uw auto niet langer dan 3 uur laten staan en het overige verkeer niet hinderen. Gebruik uw parkeerschijf.
 • Leg uw gehandicaptenparkeerkaart altijd zichtbaar achter de voorruit

Voor een aantal gehandicaptenparkeerplaatsen geldt dat u maar voor een bepaalde tijd mag parkeren. Als dit is aangegeven bij de parkeerplaats moet u altijd de parkeerschijf gebruiken.