Gehandicaptenparkeerkaart

Heeft u een loopbeperking of bent u door uw handicap of langdurige ziekte afhankelijk van anderen voor vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Medische keuring

 • Een medische keuring is nodig bij een eerste aanvraag of bij het vernieuwen van uw kaart, als bij de vorige keuring is bepaald dat dit nodig is.
 • U betaalt zelf de kosten voor de medische keuring. De keuring kost € 157,30
 • Als een keuring nodig is, wordt uw aanvraag direct doorgestuurd naar Oreon. Oreon is de organisatie die de keuringen uitvoert.
 • Oreon stuurt u eerst de rekening voor de keuring. U betaalt de kosten voor de keuring rechtstreeks aan Oreon.
 • Zodra u de kosten heeft betaald, neemt Oreon contact met u op om een afspraak te maken voor de keuring. Als u een laag inkomen heeft, kunt u mogelijk gebruik maken van bijzondere bijstand.
 • Komt u volgens de keuringsarts in aanmerking? Dan krijgt u van de gemeente een uitnodiging om een afspraak te maken voor het ophalen van uw kaart.
 • Als u niet in aanmerking komt voor een kaart, krijgt u van de gemeente bericht. U kunt hier bezwaar tegen maken.

Aanvragen en kosten

Met behulp van het online formulier op deze pagina kunt u:

 • uw eerste gehandicaptenparkeerkaart aanvragen
 • uw kaart vernieuwen als deze verloopt
 • een nieuwe kaart aanvragen bij verlies of diefstal
 • een nieuwe kaart aanvragen om de gegevens op uw kaart te wijzigen
 • uw kaart afmelden

Voor het invullen van het formulier heeft u een DigiD-code nodig. Let op dat u inlogt met de DigiD van de(toekomstige) kaarthouder.  In het formulier heeft u de mogelijkheid om de gegevens in te vullen van een contactpersoon die kan helpen bij de aanvraag. 

U kunt ook een afspraak maken aan de balie in het stadskantoor. Bel hiervoor met 14077.

Vernieuwen

Wilt u de kaart online vernieuwen? Dan is het belangrijk dat u weet of een nieuwe medische keuring nodig is. Als u dit niet weet, kunt u dit navragen bij de gemeente via parkeerbalie@venlo.nl, voordat u het formulier invult. Als de kaart is afgegeven met een geldigheidsduur korter dan 5 jaar is voor een nieuwe kaart altijd een herkeuring nodig bij de keuringsarts.

Wijzigen gegevens

Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. Het is dus mogelijk dat de gegevens op uw kaart op een gegeven moment niet meer kloppen. Bijvoorbeeld omdat u een andere achternaam heeft. U kunt dan een nieuwe kaart aanvragen met de juiste gegevens. Dit is niet verplicht. Een keuring is dan niet nodig, we nemen de vervaldatum over van uw oude kaart.

Kosten kaart

Voor de uitgifte van een gehandicaptenparkeerkaart, betaalt u altijd de legeskosten die € 26,- bedragen. Dit betaalt u dus ook bij het vernieuwen van een kaart na verlies of diefstal, of bij het wijzigen van gegevens op uw kaart.

Regels voor het gebruik van de kaart

 • U kunt in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart als u voor een lange periode een loopbeperking heeft.
 • De gehandicaptenparkeerkaart is persoonsgebonden en niet gekoppeld aan een kenteken.

Soorten gehandicaptenparkeerkaarten

 • Bestuurderskaart: als u zelf de auto bestuurt
 • Passagierskaart: als u door uw handicap altijd afhankelijk bent van anderen voor vervoer van deur tot deur 
 • Combinatie bestuurderskaart en passagierskaart

Waar parkeren

 • Op gehandicaptenparkeerplaatsen in alle landen van de Europese Unie (EU).
 • Met een gehandicaptenparkeerkaart parkeert u gratis in de gebieden betaald parkeren. Let op: voor parkeerterreinen en parkeergarages die toegankelijk zijn via een slagboom geldt betaald parkeren.
 • In de blauwe zone in de gemeente Venlo kunt u parkeren zonder parkeerschijf of ontheffing.
 • Op plaatsen waar een parkeerverbod geldt (aangegeven met verkeersbord E1).
  U mag uw auto niet langer dan 3 uur laten staan en het overige verkeer niet hinderen. Gebruik uw parkeerschijf.

Leg uw gehandicaptenparkeerkaart altijd zichtbaar achter de voorruit

Let op: voor een aantal gehandicaptenparkeerplaatsen geldt dat u maar voor een bepaalde tijd mag parkeren. Als dit is aangegeven bij de parkeerplaats moet u altijd de parkeerschijf gebruiken.