Hoe vergadert de gemeenteraad?

De gemeenteraad vergadert tijdens de besluitvormende raadsvergadering, de oordeelsvormende raadsbijeenkomst en de themabijeenkomsten.

Besluitvormende raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert één keer per maand, meestal op een woensdagavond vanaf 19:00 uur. Alle raadsvergaderingen zijn (in beginsel) openbaar, iedereen is van harte welkom. U hoeft zich voor de bijeenkomsten niet aan te melden.

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering gaan de raadsleden nog eenmaal met elkaar en met het college van B en W in debat over de onderwerpen op de agenda. Aansluitend neemt de raad een besluit over de raadsvoorstellen.

Naast de besluitvormende raadsvergaderingen zijn er nog twee verschillende soorten raadsbijeenkomsten: de themabijeenkomst en de oordeelsvormende raadsbijeenkomst.

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

Tijdens de oordeelsvormende bijeenkomsten spreekt de raad met elkaar over de inhoud van de voorstellen wat helpt om de raadsleden een politiek oordeel over het onderwerp te vormen.  Afhankelijk van de hoeveelheid onderwerpen en de zwaarte van de onderwerpen, worden er één of twee avonden per maand besteed aan de oordeelsvorming.

Aan het eind van elk agendapunt bepaalt de raad of een raadsvoorstel rijp is voor behandeling in de besluitvormende raadsvergadering van die maand.

Themabijeenkomst

Rondom een belangrijk onderwerp wordt vaak een extra bijeenkomst gehouden voor de raad en andere belanghebbenden en geïnteresseerden. Er wordt bijvoorbeeld meer informatie gegeven over het onderwerp of er wordt gevraagd om een eerste reactie van de raadsleden.

Agenda’s van de raadsbijeenkomsten

Het presidium bepaalt elke maand de agenda’s voor de bijeenkomsten en vergaderingen. Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters van elke partij in de gemeenteraad en wordt ondersteund door de griffier. De burgemeester is de voorzitter. De vergadering van het presidium is niet openbaar.

U kunt de planning en agenda’s van de themabijeenkomsten, oordeelsvormende raadsbijeenkomsten en de besluitvormende raadsvergaderingen terugvinden in ons vergadersysteem iBabs.

U kunt als inwoner, bedrijf of organisatie spreektijd krijgen en het woord richten tot de gemeenteraad. Dit kan gaan over onderwerpen op de agenda, maar ook over een onderwerp buiten de agenda. 

Overzicht vergaderingen van de gemeenteraad 2022