Huis van de Wijk Boulevard Hazenkamp

Huis van de Wijk Boulevard Hazenkamp is een buurtcentrum. Het is een plek waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooien. U kunt hier ook terecht voor informatie en advies over wonen, werken, welzijn en zorg.

De maatregelen tegen de bestrijding van het Coronavirus verschillen per locatie. Houdt u altijd aan de richtlijnen en het protocol dat is opgesteld voor een locatie. Meer informatie op deze pagina en op de pagina Heropenen gemeenschapsaccommodaties.

 

Huis van de Wijk Boulevard Hazenkamp
Albert Verweystraat 6
5921 AZ Venlo
Telefoon: 088 - 2987653

Openingstijden

Huis van de Wijk Boulevard Hazenkamp is dagelijks geopend van 9.30 uur tot 16.00 uur


Informatie en advies

Met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg kunt u terecht bij het Informatie- en Adviespunt.

Het informatie en adviespunt bij het Huis van de Wijk Boulevard Hazenkamp is geopend op:

  • dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

U kunt ook bellen: 077 - 303 06 26


Open Inloop

U kunt binnenlopen voor een kop koffie, om te kaarten, te schilderen, een praatje te maken of een handje te helpen als u dat leuk vindt. Er is altijd wel iets te doen.


Open Inloop is maandag en woensdag van 10.00 uur tot 14.00 uur.

U kunt ook bellen: 077 - 396 93 02


Sociaal wijkteam

Voor hulp en ondersteuning en de aanvraag van Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp of een rolstoel kunt u terecht bij het Sociale Wijkteam.