Huis van de Wijk De Glazenap

Huis van de Wijk De Glazenap is een buurtcentrum. Het is een plek waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooien. U kunt hier ook terecht voor informatie en advies over wonen, werken, welzijn en zorg.

Huis van de Wijk De Glazenap
Spechtstraat 58
5932 VK Tegelen
Telefoon: 077 - 373 81 84
www.glazenap.nl

Openingstijden:

Maandag tot en met vrijdag, 9.00 uur tot 17.30 uur


Informatie en advies

Met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg kunt u terecht bij het Informatie- en Adviespunt.

Het informatie en adviespunt bij het Huis van de Wijk De Glazenap vindt u in het gebouw Picus, Spechtstraat 56 en is geopend op:

  • dinsdag van 13.00 uur tot 16.00 uur

U kunt ook bellen: 077 - 303 06 22


KanDoen

KanDoen brengt mensen uit de buurt samen om elkaar te helpen. U leest er meer over op de pagina KanDoen.


Sociaal wijkteam

Voor hulp en ondersteuning en de aanvraag van Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp of een rolstoel kunt u terecht bij het Sociale Wijkteam.