Huis van de Wijk De Glazenap

Huis van de Wijk De Glazenap is een buurtcentrum. Het is een plek waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooien. U kunt hier ook terecht voor informatie en advies over wonen, werken, welzijn en zorg.

De maatregelen tegen de bestrijding van het Coronavirus verschillen per locatie. Houdt u altijd aan de richtlijnen en het protocol dat is opgesteld voor een locatie. Meer informatie op deze pagina en op de pagina Heropenen gemeenschapsaccommodaties.

 

Huis van de Wijk De Glazenap 
Spechtstraat 58
5932 VK Tegelen
Telefoon: 077 - 373 81 84
www.glazenap.nl

Openingstijden:

Maandag tot en met vrijdag, 9.00 uur tot 17.30 uur


Informatie en advies

Het informatie en adviespunt bij het Huis van de Wijk De Glazenap is gesloten. Met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg kunt u terecht bij het Tegels Informatiepunt.


Sociaal wijkteam

Voor hulp en ondersteuning en de aanvraag van Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp of een rolstoel kunt u terecht bij het Sociale Wijkteam.