Huis van de Wijk Op d'n Berg

Huis van de Wijk Op d'n Berg is een buurtcentrum. Het is een plek waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooien. U kunt hier ook terecht voor informatie en advies over wonen, werken, welzijn en zorg.

Huis van de Wijk Op d'n Berg
Ericaweg 6
5915 ES Venlo
Telefoon: 077 - 390 39 00
http://hvdwopdnberg.nl/

Openingstijden

Huis van de Wijk Op d'n Berg is dagelijks geopend van 9.00 uur tot 16.00 uur


Informatie en advies

Met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg kunt u terecht bij het Informatie- en Adviespunt.

Het informatie en adviespunt bij het Huis van de Wijk Op d'n Berg is geopend op:

  • donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

U kunt ook bellen: 077 – 303 06 24


Open Inloop

U kunt binnenlopen voor een kop koffie, om te kaarten, te schilderen, een praatje te maken of een handje te helpen als u dat leuk vindt. Er is altijd wel iets te doen.


Iedere dinsdag en vrijdag staan de deuren open.

KanDoen

KanDoen brengt mensen uit de buurt samen om elkaar te helpen. U leest er meer over op de pagina KanDoen.


Sociaal wijkteam

Voor hulp en ondersteuning en de aanvraag van Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp of een rolstoel kunt u terecht bij het Sociale Wijkteam.