Huis van de Wijk Park Rijnbeek

Huis van de Wijk Park Rijnbeek is een buurtcentrum. Het is een plek waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooien. U kunt hier ook terecht voor informatie en advies over wonen, werken, welzijn en zorg.

De huizen van de wijk, KanDoen, Informatie en Adviespunten en de Open Inloop zijn voorlopig gesloten. Dit als gevolg van de landelijke maatregelen in de bestrijding van het coronavirus. Meer informatie.

 

Huis van de Wijk Park Rijnbeek
Rijnbeekstraat 180
5913 GB  Venlo
077 - 760 06 50

Openingstijden

Huis van de Wijk Park Rijnbeek is dagelijks geopend (met uitzondering van woensdagochtend) van 10.00 uur tot 16.30 uur. 


Informatie en advies

Met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg kunt u terecht bij het Informatie- en Adviespunt.

Het informatie en adviespunt bij het Huis van de Wijk Park Rijnbeek is geopend op:

  • dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur

U kunt ook bellen: 077 – 7600 630


Open Inloop

U kunt binnenlopen voor een kop koffie, om te kaarten, te schilderen, een praatje te maken of een handje te helpen als u dat leuk vindt. Er is altijd wel iets te doen.


Open Inloop is:

Bloedprikken en Eetpunt

  • op donderdag is het bloedprikken van 10.00 uur tot 10.30 uur (met uitzondering van feestdagen)
  • op donderdag is het eetpunt voor buurtbewoners

KanDoen

KanDoen brengt mensen uit de buurt samen om elkaar te helpen. U leest er meer over op de pagina KanDoen.


Sociaal wijkteam

Voor hulp en ondersteuning en de aanvraag van Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp of een rolstoel kunt u terecht bij het Sociale Wijkteam.