Jeugdhulp

Algemeen

Jeugdhulp is hulp bij opvoeden, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Voor vragen over jeugdhulp kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam.

Hulp vragen

Wilt u hulp aanvragen voor een kind tot 18 jaar. Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam.

Spoed

  • Levensbedreigende situatie? Bel 112.
  • Huiselijk geweld of kindermishandeling of vermoedens daarvan? Neem contact op met Veilig Thuis: 0800 - 2000.
  • Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg is bereikbaar via telefoonnummer 043 - 604 57 77. Crisissituaties kunt u 24/7 melden bij dit meldpunt.

Meer informatie

Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

Niet tevreden over de hulp van het Sociaal Wijkteam, de gemeente of een aanbieder van jeugdhulp? Neem contact op met Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp, hebben recht op een gratis en onafhankelijke vertrouwenspersoon.  De vertrouwenspersoon geeft uitleg over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon helpen bij het maken van een klachtbrief en bij een gesprek met het Sociaal Wijkteam.