Jeugdhulp

Jeugdhulp is hulp bij opvoeden, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Voor vragen over jeugdhulp kunt u terecht bij de gemeente.

Kinderen tot 18 jaar

De gemeente is er voor u om te helpen zelfstandig in de maatschappij te staan. Ook voor jeugdhulp voor kinderen tot 18 jaar. U kunt hiervoor terecht bij het Sociaal Wijkteam.

Spoed

  • Levensbedreigende situatie? Bel 112
  • Huiselijk geweld of kindermishandeling of vermoedens daarvan? Bel "Veilig Thuis" 0800 - 20 00
  • Spoedeisende hulp voor jeugd tot 18 jaar buiten kantooruren? Bel de Crisisdienst 088 - 007 29 90

Informatie

Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

Ben je niet tevreden over de hulp die je krijgt van het sociaal wijkteam, de gemeente of een jeugdhulpaanbieder? Neem contact op met Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp, hebben recht op een gratis en onafhankelijke vertrouwenspersoon.  De vertrouwenspersoon informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het sociaal wijkteam.