Jeugdhulp

Jeugdhulp is hulp bij opvoeden, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Voor vragen over jeugdhulp kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam.

Contact

Het Sociaal Wijkteam van de gemeente helpt om zelfstandig in de maatschappij te staan en is er ook voor jeugdhulp aan kinderen tot 18 jaar. Neem hiervoor contact op met het Sociaal Wijkteam.

Spoed

  • Levensbedreigende situatie? Bel 112.
  • Huiselijk geweld of kindermishandeling of vermoedens daarvan? Neem contact op met Veilig Thuis tel. 0800 - 2000.
  • Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg is bereikbaar via tel. 043 - 604 57 77. Crisissituaties kunnen 24/7 gemeld worden bij dit meldpunt.

Meer informatie

Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

Niet tevreden over de hulp van het Sociaal Wijkteam, de gemeente of een jeugdhulpaanbieder? Neem contact op met Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp, hebben recht op een gratis en onafhankelijke vertrouwenspersoon.  De vertrouwenspersoon informeert over rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het Sociaal Wijkteam.