Sociale wijkteams

Algemeen

Voor hulp en ondersteuning en de aanvraag van Wmo-voorzieningen en voorzieningen Jeugdwet zoals huishoudelijke hulp, een rolstoel of jeugdhulp kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam.

Bellen

U kunt het Sociaal Wijkteam ook bellen via nummer 14 077 (optie 1). U kunt bellen op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Zo werkt het

  • Een expert van het Sociaal Wijkteam belt u zo snel mogelijk om een afspraak te maken.
  • Een lid van het Sociaal Wijkteam komt bij u thuis om uw vraag om ondersteuning te bespreken. Dit noemen we ook wel het keukentafelgesprek.
  • Als er een voorziening nodig is vanuit de Jeugdwet of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), dan leggen we dit vast in een leefzorgplan. Het Sociaal Wijkteam legt u dan uit hoe het verder werkt.

Met vragen over bijvoorbeeld het gebruik van de regiotaxi, uitleg over ingewikkelde regelingen of hulp bij het invullen van formulieren kunt u terecht bij de Informatie- en adviespunten.

Onafhankelijke cliƫntondersteuning

Natuurlijk mag u iemand vragen om te helpen bij uw ondersteuningsvraag. Dat kan iemand zijn uit uw eigen omgeving (familie, vrienden of degene die u verzorgt) maar u kunt ook gebruik maken van Onafhankelijke Clientondersteuning.

Medische urgentie voor woning

Met een medische urgentieverklaring kunt u als u een woning zoekt voorrang krijgen bij woningcorporaties. Bijvoorbeeld als u door een beperking geen trappen meer kunt lopen. Wilt u meer weten of urgentie aanvragen? Kijk dan op de pagina medische urgentie

Geef uw mening