Sociale wijkteams

Voor hulp en ondersteuning en de aanvraag van Wmo-voorzieningen en voorzieningen Jeugdwet zoals huishoudelijke hulp, een rolstoel of jeugdhulp kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam.

Bellen

U kunt het Sociaal Wijkteam ook bereiken door te bellen met de gemeente, nummer 14 077 (optie 1). U kunt bellen op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Zo werkt het

  • U wordt zo spoedig mogelijk gebeld door een professional van het Sociaal Wijkteam om een afspraak te maken.
  • Een lid van het Sociaal Wijkteam komt bij u thuis om uw vraag om ondersteuning te bespreken. Dit noemen we ook wel het keukentafelgesprek.
  • Als er een voorziening nodig is vanuit de Jeugdwet of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), dan wordt dit vastgelegd in een leefzorgplan. Het Sociaal Wijkteam informeert  u dan over de verdere route.

Met eenvoudige vragen zoals vragen over bijvoorbeeld het gebruik van de regiotaxi, wegwijs in ingewikkelde regelingen of hulp bij het invullen van formulieren kunt u terecht bij de Informatie- en adviespunten.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Natuurlijk mag u iemand vragen om te helpen bij uw ondersteuningsvraag. Dat kan iemand zijn uit uw eigen omgeving (familie, vrienden of verzorging) maar u kunt ook gebruik maken van Onafhankelijke Clientondersteuning.

Medische urgentie voor woning

Met een medische urgentieverklaring kunt u als woningzoekende voorrang krijgen bij woningcorporaties. Bijvoorbeeld als u door een beperking geen trappen meer kunt lopen. Wilt u meer weten of een aanvraag indienen? Kijk dan op de pagina medische urgentie