Kindpakket

Heeft u een laag inkomen en gaan uw kinderen naar school? U kunt een extra bijdrage krijgen voor sport, cultuur, activiteiten op school of de verblijfsvergunning of een eigen ID-kaart voor uw kind.

In de eerste plaats zijn goed eten en goede kleding belangrijk voor kinderen om gezond te blijven en om niet aan de kant te staan. Heeft u een laag inkomen, dan kunt u gebruik maken van de Voedselbank Venlo en de kledingbank van de AHD Venlo.

Sport en cultuur

Via het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds Venlo kunt u een bijdrage aanvragen voor bijvoorbeeld de contributie van een sportclub of muziekschool.

 • Voor kinderen uit de gemeente Venlo van 4 tot en met 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen.
 • Een aanvraag bij het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds kan niet door uzelf gedaan worden, maar door een zogenaamde intermediair (tussenpersoon). Bijvoorbeeld een leraar, maatschappelijk werker of huisarts.
 • Vergoeding voor zwemlessen kunt u aanvragen bij de Stichting Leergeld.

Ook via de Geld Terug Regeling heeft u mogelijk recht op een bijdrage in de kosten voor uitjes zoals bezoek aan bioscoop of theater of een attractiepark. Of een abonnement voor bibliotheek of zwembad.

Bent u op zoek naar speelgoed? Stichting Sôkkertante is de speelgoedbank voor de regio Venlo. Meer informatie vindt u op de site van Sôkkertante.

School, studie en zwemles

Via de Stichting Leergeld heeft u mogelijk recht op een bijdrage in bepaalde extra kosten die te maken hebben met school of studie.

 • Voor kinderen uit de gemeente Venlo van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen.
 • Bijdrage in de kosten van verplichte schoolreisjes en schoolverlaterskamp basisschool
 • Bijdrage in de kosten van een fiets
 • Bijdrage in de kosten van een computer (via de Geld Terug Regeling kunt u mogelijk een bijdrage krijgen in de kosten voor het abonnement voor internet)
 • Bijdrage in de kosten van zwemlessen

Ook via de Geld Terug Regeling heeft u mogelijk recht op een bijdrage in kosten voor school en studie van uw kinderen.

In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (MBO, HBO en VWO) hebben verschillende scholen eigen regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken. Vraag hiernaar bij de school van uw kind.

ID-kaart en verblijfsvergunning

Via de Geld Terug Regeling (GTR) kunt u een vergoeding krijgen voor een nieuwe, eigen ID-kaart of een verblijfsvergunning voor uw kind.

 • Voor kinderen uit de gemeente Venlo van 0 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen.
 • U krijgt binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag via de Geld Terug Regeling 
 • U krijgt alleen een vergoeding voor de ID-kaart of de verblijfsvergunning. U krijgt geen vergoeding voor pasfoto's of reiskosten.
 • U heeft per kind 1 maal per vijf jaar recht op de vergoeding
 • U krijgt geen vergoeding bij verlies of diefstal van een geldig document

ID-kaart

 • U vraagt eerst de vergoeding aan via de Geld Terug Regeling. U krijgt een tegoedbon die u kunt inleveren als u de ID-kaart aanvraagt bij de gemeente.
 • U krijgt geen vergoeding voor de extra kosten als u gebruik maakt van de spoedprocedure
 • De ID-kaart vraagt u aan bij de gemeente op de normale manier.
 • Heeft u de ID-kaart al aangevraagd en ontvangen? U kunt de vergoeding via de Geld Terug Regeling ook achteraf aanvragen. Het bedrag wordt dan op uw rekening gestort. Vermeld dit bij de aanvraag en voeg een betaalbewijs toe.

Verblijfsvergunning

 • U krijgt alleen een vergoeding voor het verlengen van de verblijfsvergunning van uw kind. Deze kost € 28,-
 • De verblijfsvergunning regelt u bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
 • U moet eerst de verblijfsvergunning aanvragen. U kunt de vergoeding van de Geld Terug Regeling pas aanvragen als de verblijfsvergunning van uw kind is verlengd. Voeg het betaalbewijs toe bij uw aanvraag.
 • Het bedrag dat u heeft betaald voor de verblijfsvergunning wordt teruggestort op uw rekening.