Kindpakket

Heeft u een laag inkomen en gaan uw kinderen naar school? U kunt een extra bijdrage krijgen voor sport, cultuur, activiteiten op school of de verblijfsvergunning of een eigen ID-kaart voor uw kind.

In de eerste plaats zijn goed eten en goede kleding belangrijk voor kinderen om gezond te blijven en om niet aan de kant te staan. Heeft u een laag inkomen, dan kunt u gebruik maken van de Voedselbank Venlo en de kledingbank van de AHD Venlo.

Sport en cultuur

Via het Jeugdfonds Sport en Cultuur Venlo kunt u een bijdrage aanvragen. Bijvoorbeeld voor de contributie van een sportclub, dans- of muziekschool.

 • Voor kinderen uit de gemeente Venlo van 4 tot en met 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen.
 • Een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan niet door uzelf gedaan worden, maar door een zogenaamde intermediair (tussenpersoon). Bijvoorbeeld een leraar, maatschappelijk werker of huisarts.
 • Vergoeding voor zwemlessen, een fiets, computer of verplichte schoolreis kunt u aanvragen bij de Stichting Leergeld.

Ook via de Geld Terug Regeling heeft u mogelijk recht op een bijdrage in de kosten voor uitjes. Denk hierbij aan bezoek bioscoop of theater of een pretpark. Of een abonnement voor bibliotheek of zwembad.

Bent u op zoek naar speelgoed? Stichting Sôkkertante is de speelgoedbank voor de regio Venlo. Meer informatie vindt u op de site van Sôkkertante.

School, studie en zwemles

Via de Stichting Leergeld heeft u mogelijk recht op een bijdrage in bepaalde extra kosten die te maken hebben met school of studie.

 • Voor kinderen uit de gemeente Venlo van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen.
 • Bijdrage in de kosten van verplichte schoolreisjes en schoolverlaterskamp basisschool
 • Bijdrage in de kosten van een fiets
 • Bijdrage in de kosten van een computer (via de Geld Terug Regeling kunt u mogelijk een bijdrage krijgen in de kosten voor het abonnement voor internet)
 • Bijdrage in de kosten van zwemlessen
   

Ook via de Geld Terug Regeling heeft u mogelijk recht op een bijdrage in kosten voor school en studie van uw kinderen.

Stichting Jarige Job maakt het mogelijk om een pakket aan te vragen voor de verjaardag van uw kind.

In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (MBO, HBO en VWO) hebben verschillende scholen eigen regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken. Vraag hiernaar bij de school van uw kind.

ID-kaart en verblijfsvergunning

Via de Geld Terug Regeling (GTR) kunt u een vergoeding krijgen voor een nieuwe, eigen ID-kaart of een verblijfsvergunning voor uw kind.
De kosten voor een paspoort voor uw kind worden niet vergoed.

 • Voor kinderen uit de gemeente Venlo van 0 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen.
 • U krijgt binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag via de Geld Terug Regeling 
 • U krijgt alleen een vergoeding voor de ID-kaart of de verblijfsvergunning. U krijgt geen vergoeding voor pasfoto's of reiskosten.
 • U heeft per kind 1 maal per vijf jaar recht op de vergoeding
 • U krijgt geen vergoeding bij verlies of diefstal van een geldig document

ID-kaart

 • U vraagt eerst de vergoeding aan via de Geld Terug Regeling. U krijgt een tegoedbon die u kunt inleveren als u de ID-kaart aanvraagt bij de gemeente.
 • U krijgt geen vergoeding voor de extra kosten als u gebruik maakt van de spoedprocedure
 • De ID-kaart vraagt u aan bij de gemeente op de normale manier.
 • Heeft u de ID-kaart al aangevraagd en ontvangen? U kunt de vergoeding via de Geld Terug Regeling ook achteraf aanvragen. Het bedrag wordt dan op uw rekening gestort. Vermeld dit bij de aanvraag en voeg een betaalbewijs toe.

Verblijfsvergunning

 • U krijgt alleen een vergoeding voor het verlengen van de verblijfsvergunning van uw kind. Deze kost € 30,-
 • De verblijfsvergunning regelt u bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
 • U moet eerst de verblijfsvergunning aanvragen. U kunt de vergoeding van de Geld Terug Regeling pas aanvragen als de verblijfsvergunning van uw kind is verlengd. Voeg het betaalbewijs toe bij uw aanvraag.
 • Het bedrag dat u heeft betaald voor de verblijfsvergunning wordt teruggestort op uw rekening.