Lokale wetten en regels

De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Venlo bevatten regels over gemeentelijke zaken. De geldende regels vindt u op de landelijke website overheid.nl

Lokale wetten en regels op overheid.nl

Wat u moet weten

  • Een verordening of APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente.
  • In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden.
  • De gemeenteraad stelt verordeningen vast. Het college van B en W stelt beleidsregels vast.

Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente Venlo neemt deel aan 11 samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke regelingen). Elke gemeenschappelijke regeling voert afgesproken taken samen uit. Aan sommige gemeenschappelijke regelingen zijn sommige bevoegdheden van de raad en/of het college overgedragen.