Monument

Algemeen

Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Dan gelden andere eisen bij onderhoud en een verbouwing dan bij een niet-monumentaal pand. U hebt voor meer zaken een omgevingsvergunning nodig.

Voorbereiding

Een bouwhistorisch onderzoek leert u veel over de geschiedenis van uw pand. Het kan u helpen een goed plan te maken. Kijk op voor meer informatie op de website monumenten.nl of bij de monumentenwacht Limburg.

Rijksmonument

Een rijksmonument is helemaal beschermd, dus zowel de binnen- als de buitenkant. Ook latere aan- en uitbouwen zijn beschermd. Voor het verbouwen of restaureren van een gebouwd rijksmonument is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Beschermd dorpsgezicht

Een dorpsgezicht kan zowel beschermd zijn door het rijk, de provincie als door de gemeente. Voor een beschermd dorpsgezicht gelden dezelfde eisen als voor een rijksmonument. 

Gemeentelijk monument

Voor een gemeentelijk monument gelden dezelfde eisen als voor een rijksmonument. Wilt u weten of uw woning een gemeentelijk monument is? Kijk op de onze monumentenlijst.

Subsidie

Als u eigenaar bent van een monument en u wilt het monument restaureren of er is groot onderhoud nodig, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. U kunt subsidie aanvragen.