Subsidie voor monument

Algemeen

Bent u eigenaar van een monument dat u wilt restaureren, verduurzamen of waaraan onderhoud nodig is? Dan kunt u misschien subsidie krijgen voor (een deel van) de kosten.

Online aanvragen is op dit moment niet mogelijk. Gebruik het aanvraagformulier onder aan deze pagina.

Wat u moet weten

 • De gemeente geeft alleen subsidie voor gemeentelijke monumenten
 • U mag nog niet gestart zijn met het uitvoeren van de werkzaamheden
 • Niet voor alle kosten kunt u subsidie krijgen. In de Subsidieverordening Erfgoed Venlo 2024 (hoofdstuk 3) leest u voor welke kosten u subsidie kunt krijgen
 • U kunt subsidie aanvragen als de verwachtte kosten ten minste € 1.000,- zijn 
 • Als u een subsidie krijgt voor duurzaamheid, is deze 40% van de kosten tot een maximaal bedrag van € 5.000,-
 • Als u een subsidie krijgt voor onderhoud, is deze 40% van de kosten tot een maximaal bedrag van € 5.000,-
 • Als u een subsidie krijgt voor restauratie, is deze 40% van de kosten tot een maximaal bedrag van € 50.000,- 
 • Wij betalen de subsidie pas aan u uit als de werkzaamheden zijn uitgevoerd én gecontroleerd, en de facturen en betaalbewijzen akkoord zijn bevonden.
 • Alleen voor het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden kunt u een voorschot in de kosten krijgen 
 • Voor het uitvoeren van restauratie  werkzaamheden aan een monument, moet u een omgevingsvergunning aanvragen, dit kan ook gelden voor duurzaamheidsmaatregelen
 • Informatie over onderhoud, verduurzamen en restauratie aan rijksmonumenten, vindt u op de website monumenten.nl.

Gemeentelijke monumentenlijst

Wilt u weten of uw woning een gemeentelijk monument is? Kijk dan op de kaart met een overzicht van gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten.

Rijksmonumentenlijst

De Rijksoverheid geeft informatie over rijksmonumenten en rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten

Verantwoorden en vaststellen

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u bewijzen dat de subsidie terecht is verleend. Dit is de subsidievaststelling. 

Wat moet u weten

 • Zorg dat u de werkzaamheden op tijd heeft uitgevoerd en uw aanvraag tot vaststelling volgens de termijn bij ons binnen is, zoals opgenomen in de Subsidieverordening Erfgoed Venlo 2024 (art. 3.12 en hoofdstuk 4)
 • U moet facturen en betaalbewijzen meesturen bij het verzoek tot vaststelling van de subsidie.

Meer informatie

Heeft u nog vragen neem dan contact met de gemeente Venlo, via email: erfgoedloket@venlo.nl

Aanvraagformulier

Stuur het ingevulde aanvraagformulier inclusief genummerde bijlagen en een overzicht naar erfgoedloket@venlo.nl

Subsidie gemeentelijk monument Venlo