Subsidie voor monument

Algemeen

Als u eigenaar bent van een monument en u wilt het monument restaureren of er is groot onderhoud nodig, dan kunt u misschien subsidie krijgen voor (een deel van) de kosten. Subsidie voor een gemeentelijk monument vraagt u aan bij de gemeente.

Wat u moet weten

  • De gemeente geeft alleen subsidie voor gemeentelijke monumenten.
  • Niet voor alle kosten kunt u subsidie krijgen. In de subsidieverordening Stadsvernieuwing (hoofdstuk 3) leest u voor welke kosten u subsidie kunt krijgen.
  • Als u een subsidie krijgt voor onderhoud, is deze 15% van de kosten tot een maximaal bedrag van € 4.540,-.
  • Als u een subsidie krijgt voor restauratie, is deze 25% van de kosten tot een maximaal bedrag van € 22.690,-.
  • U kunt subsidie aanvragen als de verwachtte kosten ten minste € 905,- zijn.
  • Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u van de gemeente een vergoeding krijgen van 50% van de kosten van het lidmaatschap van de Monumentenwacht.
  • Voor het uitvoeren van grote werkzaamheden aan een monument, moet u een omgevingsvergunning aanvragen.
  • Informatie over onderhoud en restauratie van rijksmonumenten, vindt u op de website monumenten.nl.
  • Heeft u geen DigiD of eHerkenning? Vul het aanvraagformulier dan handmatig in.

Gereedmelding

Als de gemeente u een (voorlopige) subsidie heeft toegekend voor restauratie of onderhoud van een gemeentelijk monument, moet u aan de gemeente melden als de werkzaamheden klaar zijn.

Overzicht monumenten

Informatie over gemeentelijke en rijksmonumenten in de gemeente Venlo vindt u op de website cultuurhistorie.venlo.nl. U kunt op die site in het register ook zoeken naar monumenten in de gemeente.

Meer informatie

De Rijksoverheid geeft meer informatie over monumenten zoals beschermd stadsgezichten en rijksmonumenten.