Subsidie voor monument

Als u eigenaar bent van een monument en u wilt het monument restaureren of er is groot onderhoud nodig, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. Subsidie voor een gemeentelijk monument vraagt u aan bij de gemeente.

Wat u moet weten

  • De gemeente geeft alleen subsidie voor gemeentelijke monumenten.
  • Niet alle kosten komen in aanmerking voor de subsidie. In de subsidieverordening Stadsvernieuwing (hoofdstuk 3) leest u welke kosten voor een tegemoetkoming in aanmerking komen.
  • Als u een subsidie krijgt toegewezen voor onderhoud, bedraagt deze 15% van de kosten tot een maximaal bedrag van € 4.540,-.
  • Als u een subsidie krijgt toegewezen voor restauratie, bedraagt deze 25% van de kosten tot een maximaal bedrag van € 22.690,-.
  • Om voor een subsidie in aanmerking te komen bedragen de verwachtte kosten ten minste € 905,-
  • Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u van de gemeente een vergoeding krijgen van 50% van de kosten van het lidmaatschap van de Monumentenwacht.
  • Voor het uitvoeren van grote werkzaamheden aan een monument, moet u een omgevingsvergunning aanvragen.
  • Informatie over onderhoud en restauratie van rijksmonumenten, vindt u op de website monumenten.nl.

Gereedmelding

Als de gemeente u een (voorlopige) subsidie heeft toegekend voor restauratie of onderhoud van een gemeentelijk monument, moet u aan de gemeente melden als de werkzaamheden klaar zijn.

Overzicht monumenten

Informatie over gemeentelijke en rijksmonumenten in de gemeente Venlo vindt u op de website cultuurhistorie.venlo.nl. U kunt op die site in het register ook zoeken naar monumenten in de gemeente.

Meer informatie

De Rijksoverheid geeft meer informatie over monumenten zoals beschermd stadsgezichten en rijksmonumenten.