Omgevingsvergunning

Algemeen

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Wilt u een boom kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u aan in het Omgevingsloket online van de Rijksoverheid.

Vergunning nodig of niet

Vergunningcheck

Snel weten of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig hebt of melding moet doen? Doe dan eerst de vergunningcheck via het Omgevingsloket. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning of melding gaat ook via het Omgevingsloket.

Als u er in het Omgevingsloket niet uitkomt kun u bij de gemeente ook een vraag stellen over vergunningvrij bouwen.

Op de site van de Rijksoverheid staan brochures met informatie over vergunningvrij bouwen en verbouwen.

Meer informatie

Bestemmingsplan

Heeft u voor uw bouwplan géén omgevingsvergunning nodig? Dan moet uw plan in sommige gevallen nog wel in het bestemmingsplan passen. In een bestemmingsplan staat precies waar wat gebouwd mag worden.

  • Past uw bouwplan in het bestemmingsplan? Dan mag u in sommige gevallen zonder vergunning bouwen.
  • Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan hebt u alsnog een vergunning nodig. 

Vragen en informatie over panden en percelen

Meer informatie over het inzien van een bouw-, milieu- of bodemdossier, bouwtekeningen of een omgevingsvergunning vindt u op de pagina informatie over panden en percelen.

Hier kunt u ook een vraag stellen over vergunningvrij bouwen en informatie opvragen over het bestemmingsplan.

Mantelzorg en pre-mantelzorg

Het plaatsen of bouwen van een mantelzorgwoning is pas mogelijk als er sprake is van een zorgindicatie. Op de website van de Rijksoverheid staan de regels voor de bouw van een mantelzorgwoning

Met de beleidsregel pre-mantelzorgwoningen Venlo 2020 is het onder voorwaarden mogelijk een (tijdelijke) vergunning te krijgen als er (nog) geen zorgindicatie is vastgesteld. 

Kamerverhuur, woningsplitsing en woningomzetting

Voor het verhuren van kamers aan 3 personen of meer, het splitsen van een bestaande woning in twee of meerdere woningen en het in gebruik nemen van een bestaand gebouw om in te wonen gelden aanvullende voorwaarden om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Meer informatie staat in de Beleidsregel Kamerverhuur, woningsplitsing en woningomzetting Venlo.

Huisvesting internationale werknemers

Voor het huisvesten van internationale werknemers die hier kort verblijven zijn diverse uitgangspunten van belang.  Meer informatie staat in het Beleidskader huisvesting internationale werknemers (short-stay)

Monument

Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Dan moet u altijd een omgevingsvergunning aanvragen. Meer over monumenten.

Welstand

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor uw bouwplan, moet het plan voldoen aan de eisen van welstand.

Hoe lang het duurt

Na het indienen van uw aanvraag start de procedure om uw omgevingsvergunning te behandelen. U hoort binnen 2 weken wie uw aanvraag behandelt en welke procedure van toepassing is.

  • De reguliere procedure mag 8 weken duren en kunnen we éénmaal met 6 weken verlengen. Deze procedure geldt in de meeste gevallen. 
  • De uitgebreide procedure mag 6 maanden duren en kunnen we éénmaal met 6 weken verlengen.

Als er in uw aanvraag iets ontbreekt of niet klopt, kan de gemeente vragen om een aanvulling. Dan wordt de afhandelingstermijn langer.

Kosten

De kosten voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw plannen. Uitgebreide informatie over kosten vindt u op de pagina Kosten omgevingsvergunning en principeverzoek

Waar u rekening mee moet houden

Aardgas

Op 1 juli 2018 is de Gaswet veranderd. Nieuwe gebouwen krijgen geen gasaansluiting meer. U leest hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

Asbest

Bij verbouwing of renovatie van een bouwwerk dat is gebouwd voor 1994, is de kans groot dat u asbest tegenkomt.  Hoe u hiermee om moet gaan binnen de regels van het Bouwbesluit leest u in het informatieblad van het ministerie.

Explosieven

Venlo is in de Tweede Wereldoorlog vaak gebombardeerd en ook op de grond is zwaar gevochten. Hierdoor kunnen bommen en granaten in de grond zijn achtergebleven die niet zijn ontploft. Als het nodig is dat u voor de werkzaamheden gaat graven, kijk dan voor meer informatie op de risicokaart explosieven.

Grondwater

75% van het drinkwater in de provincie Limburg wordt gewonnen uit grondwater. Voor de gebieden waar grondwater gewonnen wordt gelden daarom strengere regels. U leest hier meer over op de website van de Provincie Limburg.

Geef uw mening