Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Wilt u een boom kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u aan in het Omgevingsloket online van de Rijksoverheid.

Vergunning nodig of niet

Vergunningscheck

Controleer of u een vergunning nodig heeft of een sloopmelding moet doen via de vergunningscheck van het Omgevingsloket. Met de vergunningscheck van Omgevingsloket online ziet u of een omgevingsvergunning aan moet vragen. 

Op de site van de Rijksoverheid staan brochures met informatie over vergunningvrij bouwen en verbouwen.

Meer informatie

Mantelzorg en pre-mantelzorg

Het plaatsen of bouwen van een mantelzorgwoning is pas mogelijk als er sprake is van een zorgindicatie. Met de Beleidsregel pre-mantelzorgwoningen Venlo 2020 is het onder voorwaarden mogelijk een (tijdelijke) vergunning te krijgen als er (nog) geen zorgindicatie is vastgesteld. Meer informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Kamerverhuur, woningsplitsing en woningomzetting

Voor het verhuren van kamers aan 3 personen of meer, het splitsen van een bestaande woning in twee of meerdere woningen en het in gebruik nemen van een bestaand gebouw om in te wonen gelden aanvullende voorwaarden om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Meer informatie staat in de Beleidsregel Kamerverhuur, woningsplitsing en woningomzetting Venlo.

Huisvesting internationale werknemers

Voor het huisvesten van internationale werknemers die hier kort verblijven zijn diverse uitgangspunten van belang.  Meer informatie staat in het Beleidskader huisvesting internationale werknemers (short-stay)

Monument

Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Dan moet u altijd een omgevingsvergunning aanvragen. Meer over monumenten.

Bestemmingsplan

Heeft u voor uw bouwplan geen omgevingsvergunning nodig? Dan moet uw plan in sommige gevallen nog wel in het bestemmingsplan passen. In een bestemmingsplan staat precies waar wat gebouwd mag worden.

  • Past uw bouwplan in het bestemmingsplan? Dan mag u in sommige gevallen zonder vergunning bouwen.
  • Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan hebt u alsnog een vergunning nodig. 

Welstand

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor uw bouwplan, moet het plan voldoen aan de eisen van welstand.

Vragen en informatie over panden en percelen

Meer informatie over het inzien van bouwdossiers en tekeningen, mogelijkheden om een aanvullende vraag te stellen over de bouw- en gebruiksmogelijkheden binnen het bestemmingsplan en vergunningvrij bouwen vindt u op de pagina Informatie over panden en percelen.

Waar u rekening mee moet houden

Aardgas

Op 1 juli 2018 is de Gaswet veranderd. Nieuwe gebouwen krijgen geen gasaansluiting meer. U leest hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

Asbest

Bij verbouwing of renovatie van een bouwwerk dat is gebouwd voor 1994, is de kans groot dat u asbest tegenkomt.  Hoe u hiermee om moet gaan binnen de regels van het Bouwbesluit leest u in het informatieblad van het ministerie.

Explosieven

Venlo is in de Tweede Wereldoorlog vaak gebombardeerd en ook op de grond is zwaar gevochten. Hierdoor kunnen bommen en granaten in de grond zijn achtergebleven die niet zijn ontploft. als het nodig is dat u voor de werkzaamheden gaat graven, kijk dan voor meer informatie op de risicokaart explosieven.

Grondwater

75% van het drinkwater in de provincie Limburg wordt gewonnen uit grondwater. Voor de gebieden waar grondwater gewonnen wordt gelden daarom strengere regels. U leest hier meer over op de website van de Provincie Limburg.

Kosten

De kosten voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw plannen. Uitgebreide informatie over kosten vindt u in de legesverordening.

U vindt de legesverordening op de website overheid.nl