Informatie over panden en percelen

Stuur een verzoek voor het opvragen of inzien van een bouw-, milieu- of bodemdossier, bouwtekeningen of een omgevingsvergunning. Vraag informatie op over het bestemmingsplan. Of stel een vraag over vergunningvrij bouwen zoals: plaatsen van een aanbouw, dakkapel, airco, erfafscheiding en mogelijkheden voor een mantelzorgwoning.

Aanvragen

 • Als uw verzoek is aangekomen, verzamelen we de gevraagde informatie.
 • Zodra alle informatie beschikbaar is, sturen we u de informatie digitaal toe. Op verzoek kan eventueel ook een afspraak worden gemaakt voor de inzage.
 • De gemiddelde doorlooptijd voor het afhandelen van een pand- en perceelverzoek is 2 weken.
 • Kosten zijn afhankelijk van de gevraagde informatie en of u kopieën van deze informatie wilt hebben.
 • Meer informatie over bodemkwaliteit, bodemrapportages en grondverzet vindt u op de pagina Informatie over bodemkwaliteit.
  Als u een bodemdossier in wilt zien, moet u aanvullende informatie toevoegen in het formulier. U vindt hier meer informatie over op de genoemde pagina.
 • Een omgevingsvergunning vraagt u aan in het Omgevingsloket online van de Rijksoverheid.

Kosten

 • Inzien van documenten bij plannen ter inzage is gratis
 • Verleende vergunningen, bouw-, milieu- en bodemdossiers, bouwtekeningen
 • Vragen over gebruik van pand of perceel: € 30,67
 • Ook als er geen informatie of dossiers beschikbaar zijn van het betreffende adres, brengen we leges in rekening.
  De kosten zijn vastgesteld in de legesverordening. De tarieven die betrekking hebben op informatie over panden en percelen, vindt u in hoofdstuk 20.

Commercieel gebruik

Als u een pand of perceel (gedeeltelijk) commercieel gebruikt voor een eigen bedrijf, of u wilt dit gaan doen, dan kunt u met uw vragen terecht bij het ondernemersloket van de gemeente Venlo. Zij kunnen u zeggen welke regels gelden en wat binnen het bestemmingsplan uw mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld als u een horecabedrijf of winkel of  Bed and Breakfast wilt beginnen.