Informatie over panden en percelen

U kunt online een verzoek sturen voor het inzien van een bouw-, milieu- of bodemdossier, tekeningen of een omgevingsvergunning of een vraag stellen over de bouw- en gebruiksmogelijkheden binnen het bestemmingsplan, vergunningvrij bouwen, het splitsen van een perceel etc.

  • Als uw verzoek is aangekomen, verzamelen we de gevraagde informatie
  • De gemiddelde doorlooptijd voor het afhandelen van een pand- en perceelverzoek is 2 weken.
  • Zodra alle informatie beschikbaar is, sturen we deze u per mail toe of we maken met u per telefoon een afspraak voor de inzage
  • Kosten zijn afhankelijk van de gevraagde informatie en of u kopieën van deze informatie wilt hebben.
  • Meer informatie over bodemkwaliteit, bodemrapportages en grondverzet vindt u op de pagina Informatie over bodemkwaliteit.

Kosten

De kosten zijn vastgesteld in de legesverordening. De tarieven die betrekking hebben op informatie over panden en percelen, vindt u in hoofdstuk 8, Vastgoedinformatie.