Informatie over panden en percelen

Algemeen

Vraag informatie op uit een bouw-, milieu- of bodemdossier, bouwtekeningen of een omgevingsvergunning of kijk deze in. Vraag informatie op over het bestemmingsplan. Of stel een vraag over vergunningvrij bouwen zoals: plaatsen van een aanbouw, dakkapel, airco, erfafscheiding en mogelijkheden voor een mantelzorgwoning.

Aanvragen

 • Als we uw verzoek hebben ontvangen, verzamelen we de gevraagde informatie.
 • Zodra alle informatie beschikbaar is, sturen we u de informatie digitaal toe. U kunt ook een afspraak maken voor de inzage.
 • Het duurt gemiddeld 4 weken voor u antwoord krijgt.
 • De kosten hangen af van de gevraagde informatie en of u kopieën van deze informatie wilt hebben.
 • Meer informatie over bodemkwaliteit, bodemrapportages en grondverzet vindt u op de pagina Informatie over bodemkwaliteit.
  Als u een bodemdossier in wilt zien, moet u extra informatie toevoegen in het formulier. U vindt hier meer informatie over op de genoemde pagina.
 • Een omgevingsvergunning vraagt u aan in het Omgevingsloket online van de Rijksoverheid.

Kosten

 • Inzien van documenten bij plannen ter inzage is gratis
 • Verleende vergunningen, bouw-, milieu- en bodemdossiers, bouwtekeningen
  • Enkelvoudige aanvraag: € 28,23
  • Meervoudige aanvraag voor combinatie van diverse dossiers: € 56,46
 • Vragen over gebruik van pand of perceel: € 33,70
 • Ook als er geen informatie of dossiers beschikbaar zijn van het betreffende adres, brengen we kosten in rekening.
  De kosten staan in de legesverordening. De tarieven die te maken hebben met informatie over panden en percelen, vindt u in paragraaf 20.

Commercieel gebruik

Als u een pand of perceel (voor een deel) commercieel gebruikt voor een eigen bedrijf, of u wilt dit gaan doen, dan kunt u met uw vragen terecht bij het ondernemersloket van de gemeente Venlo. Zij kunnen u zeggen welke regels gelden en wat binnen het bestemmingsplan uw mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld als u een horecabedrijf of winkel of  Bed and Breakfast wilt beginnen.

Geef uw mening