Informatie over panden en percelen

Algemeen

Informatie opvragen of inzien uit een bouw-, milieu- of bodemdossier, bouwtekening of omgevingsvergunning. U kunt ook informatie opvragen over het omgevingsplan (eerder bestemmingsplan). Of stel een vraag over vergunningvrij bouwen zoals: plaatsen van een aanbouw, dakkapel, airco, erfafscheiding en mogelijkheden voor een mantelzorgwoning.

Aanvragen

 • Als we uw verzoek hebben ontvangen, verzamelen we de gevraagde informatie.
 • Zodra alle informatie beschikbaar is, sturen we u de informatie digitaal toe. U kunt ook een afspraak maken voor de inzage.
 • Het duurt gemiddeld 4 weken voor u antwoord krijgt.
 • De kosten hangen af van de gevraagde informatie en of u kopieën van deze informatie wilt hebben.
 • Meer informatie over bodemkwaliteit, bodemrapportages en grondverzet staat op de pagina informatie over bodemkwaliteit. Als u een bodemdossier in wilt zien, moet u extra informatie toevoegen in het formulier. 
 • Een omgevingsvergunning vraagt u aan in het Omgevingsloket.

Kosten

 • Inzien van documenten bij plannen ter inzage is gratis
 • Verleende vergunningen, bouw-, milieu- en bodemdossiers, bouwtekeningen
  • Enkelvoudige aanvraag: € 30,58
  • Meervoudige aanvraag voor combinatie van diverse dossiers: € 61,17
 • Vragen over gebruik van pand of perceel: € 36,11
 • Ook als er geen informatie of dossiers beschikbaar zijn van het betreffende adres, brengen we kosten in rekening.

Commercieel gebruik

Als u een pand of perceel (voor een deel) commercieel gebruikt voor een eigen bedrijf, of u wilt dit gaan doen, dan kunt u met uw vragen terecht bij het ondernemersloket van de gemeente Venlo. Zij kunnen u zeggen welke regels gelden en wat binnen het omgevingsplan  uw mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld als u een horecabedrijf of winkel of  Bed and Breakfast wilt beginnen.

Geef uw mening