Informatie over panden en percelen

U kunt online een verzoek sturen voor het opvragen / inzien van een bouw-, milieu- of bodemdossier, bouwtekeningen of een omgevingsvergunning of een vraag stellen over de bouw- en gebruiksmogelijkheden binnen het bestemmingsplan, vergunningvrij bouwen, het splitsen van een perceel etc.

Aanvragen

  • Als uw verzoek is aangekomen, verzamelen we de gevraagde informatie.
  • Zodra alle informatie beschikbaar is, sturen we u de informatie digitaal toe. Op verzoek kan eventueel ook een afspraak worden gemaakt voor de inzage.
  • De gemiddelde doorlooptijd voor het afhandelen van een pand- en perceelverzoek is 2 weken.
  • Kosten zijn afhankelijk van de gevraagde informatie en of u kopieën van deze informatie wilt hebben.
  • Meer informatie over bodemkwaliteit, bodemrapportages en grondverzet vindt u op de pagina Informatie over bodemkwaliteit.
    Als u een bodemdossier in wilt zien, moet u aanvullende informatie toevoegen in het formulier. 
  • Een omgevingsvergunning vraagt u aan in het Omgevingsloket online van de Rijksoverheid.

Kosten

Soort aanvraag Kosten
Inzien documenten bij plannen ter inzage gratis
Verleende vergunningen, bouw- milieu- en bodemdossiers, bouwtekeningen € 27,-
Vragen over gebruik van een pand of perceel € 30,67
  • Ook als er geen informatie of dossiers beschikbaar zijn van het betreffende adres, brengen we leges in rekening.
  • De kosten zijn vastgesteld in de legesverordening. De tarieven die betrekking hebben op informatie over panden en percelen, vindt u in hoofdstuk 20.