Plannen ter inzage

U vindt hier de bekendmakingen en stukken van besluiten en ontwerpbesluiten die ook online ter inzage liggen. Dit zijn onder andere bekendmakingen van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen uitgebreide procedure.

Inzien van stukken

Het is niet mogelijk om op vrije inloop in het stadskantoor stukken in te zien die horen bij bekendmakingen. Denk aan bekendmakingen van omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, sloopmeldingen en - vergunningen, milieuvergunningen, verkeersbesluiten, drank- en horecavergunningen of evenementenvergunningen.

Stukken die horen bij bekendmakingen van omgevingsvergunningen of milieu- of sloopmeldingen kunt u online aanvragen via informatie over panden en percelen.

Maak voor de overige bekendmakingen een afspraak of laat de stukken mailen. Bel hiervoor met 14 077.

 

Hieronder staat geen overzicht van alle bekendmakingen, die zijn bereikbaar via de pagina officiële bekendmakingen.

Venlo, Venrayseweg 334, ontwerp bestemmingsplan
Venlo, Vrijenbroekweg - Pastoor Lemmenstraat, ontwerp bestemmingsplan en ontwerpbesluit Wet geluidhinder 
Tegelen, Brachterweg, omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Venlo, Luuschweg 15, bestemmingsplan
Tegelen, Industriestraat-Stationsstraat-Parallelweg, bekendmaking voorbereidingsbesluit
Tegelen, voorontwerp omgevingsplan kern Tegelen
Venlo, Parc Zaarderheiken, bestemmingsplan
Venlo, Parc Zaarderheiken, overeenkomst grondexploitatie