Plannen ter inzage

U vindt hier de bekendmakingen en stukken van besluiten en ontwerpbesluiten die ook online ter inzage liggen. Dit zijn onder andere bekendmakingen van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen uitgebreide procedure.

Inzien van stukken

Het is niet mogelijk om op vrije inloop in het stadskantoor stukken in te zien die horen bij bekendmakingen. Denk aan bekendmakingen van omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, sloopmeldingen en - vergunningen, milieuvergunningen, verkeersbesluiten, drank- en horecavergunningen of evenementenvergunningen.

Omgevingsvergunningen of milieu- of sloopmeldingen

Stukken die horen bij bekendmakingen van omgevingsvergunningen of milieu- of sloopmeldingen kunt u online aanvragen.

Andere bekendmakingen

Maak voor de andere bekendmakingen een afspraak of laat de stukken mailen. Bel dan met 14 077.

Een overzicht van alle bekendmakingen vindt u via de pagina officiële bekendmakingen.

Stukken ter inzage

  • Venlo, Kazernekwartier

    Kazernekwartier; gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, besluit hogere waarden Wet geluidhinder en besluit tot intrekking beeldregieplan Kazernekwartier uit 2012