Plannen ter inzage

U vindt hier de bekendmakingen en stukken van besluiten en ontwerpbesluiten die ook online ter inzage liggen. Dit zijn onder andere bekendmakingen van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen uitgebreide procedure.

Inzien van stukken

Het is niet mogelijk om op vrije inloop in het stadskantoor stukken in te zien die horen bij bekendmakingen. Denk aan bekendmakingen van omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, sloopmeldingen en - vergunningen, milieuvergunningen, verkeersbesluiten, drank- en horecavergunningen of evenementenvergunningen.

Stukken die horen bij bekendmakingen van omgevingsvergunningen of milieu- of sloopmeldingen kunt u online aanvragen via informatie over panden en percelen.

Maak voor de overige bekendmakingen een afspraak of laat de stukken mailen. Bel hiervoor met 14 077.

 

Hieronder staat geen overzicht van alle bekendmakingen, die zijn bereikbaar via de pagina officiële bekendmakingen.

Steyl, Zustersstraat 29, omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Venlo, Luuschweg 15, bestemmingsplan
Arcen, Kruisweg, omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Belfeld, Prinses Christinastraat, omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Tegelen, Pastoor Lemmenstraat 8, omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidigsprocedure
Venlo, Venrayseweg 334, Vastgesteld bestemmingsplan
Lomm, Spikweien, ontwerp omgevingsvergunning
Venlo, Trade Port, uitbreiding Barge Terminal, ontwerp bestemmingsplan, ontwerp omgevingsvergunning
Venlo, Trade Port, ontwerp bestemmingsplan
Venlo, Vrijenbroekweg - Pastoor Lemmenstraat, bestemmingsplan
Tegelen, Vossen-Breuers, voorontwerpbestemmingsplan
Velden, Leeuwerikweg 19, omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Tegelen, ontwerp bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
Steyl, Arnoldus Janssenstraat, omgevingsvergunning
Venlo, Laurentiusplein, Laurentiusstraat en Maasbreesestraat, omgevingsvergunning
Venlo, Greenport Businesspark, bestemmingsplan
Tegelen, Industriestraat-Stationsstraat-Parallelweg, bekendmaking voorbereidingsbesluit
Venlo, Parc Zaarderheiken, bestemmingsplan
Venlo, Parc Zaarderheiken, overeenkomst grondexploitatie