Plannen ter inzage

U vindt hier de bekendmakingen en stukken van besluiten en ontwerpbesluiten die ook online ter inzage liggen. Dit zijn onder andere bekendmakingen van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen uitgebreide procedure.

Inzien van stukken

Het is niet mogelijk om op vrije inloop in het stadskantoor stukken in te zien die horen bij bekendmakingen. Hiervoor is een afspraak nodig. Denk aan bekendmakingen van omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, sloopmeldingen en - vergunningen, milieuvergunningen, verkeersbesluiten, drank- en horecavergunningen of evenementenvergunningen. Wilt u stukken inzien, maak dan eerst een afspraak of laat de stukken mailen. Bel hiervoor met 14 077.

 

Hieronder staat geen overzicht van alle bekendmakingen, die zijn bereikbaar via de pagina officiële bekendmakingen.

Velden, Vilgert 45, ontwerp bestemmingsplan
Velden, Vorstweg, omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Venlo, Cradle to Cradle woonwijk 't Ven Noord, bestemmingsplan
Ontwerp parapluplannen kamerbewoning en reguleren onbenutte plancapaciteit wonen
Venlo, Parc Zaarderheiken, bestemmingsplan
Venlo, Parc Zaarderheiken, overeenkomst grondexploitatie
Tegelen, Industriestraat - Stationsstraat - Parallelweg, voorbereidingsbesluit 
Venlo, kennisgeving uitvoering bestemmingsplannen