Opnemen levenloos geboren kind in Basisregistratie Personen (BRP)

Algemeen

U kunt bij uw gemeente een verzoek indienen om uw levenloos geboren kind op te laten nemen in de Basisregistratie Personen. Wij registreren het kind dan als uw kind.

Wat zijn de mogelijkheden?

Dit is ook mogelijk voor kinderen die in het verleden zijn geboren. U moet aantonen dat u de ouder bent van een kind dat levenloos is geboren of dat kort na de geboorte is overleden. Wat u moet doen voor de registratie van uw kind is afhankelijk van uw situatie. Op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties vindt u meer informatie over de mogelijkheden.

U kunt geen verzoek indienen voor beide ouders. Elke ouder mag deze keuze voor zichzelf maken. Elke ouder moet daarom een eigen verzoek doen bij de gemeente.

U moet het verzoek schriftelijk indienen. Dat kan door het bijgaande formulier in te vullen en te ondertekenen. Zodra we uw verzoek hebben ontvangen, nemen wij contact met u op.

Uw verzoek versturen

Stuur het formulier ingevuld en met een kopie van uw legitimatiebewijs naar info@venlo.nl. Let op dat uw e-mail niet groter is dan 10 MB. Als de e-mail te groot is, kunt u de bestanden ook verdelen over meerdere e-mails.
Behalve scans kunt u ook foto's sturen. Zorg wel dat deze duidelijk leesbaar zijn. Lees onze tips voor foto's.

Vragen

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14077.