Paspoort en ID-kaart voor Nederlanders die in het buitenland wonen.

Woont u als Nederlander in het buitenland? U kunt in de gemeente Venlo een Nederlands paspoort en/of Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Hiervoor moet u altijd een afspraak maken. In België en een aantal Duitse postcodegebieden kunt u het aangevraagde document laten bezorgen.

Afhankelijk van het land waar u woont en uw situatie moet u documenten meenemen als bewijs.
Kijk eerst op de website Nederland wereldwijd  welke documenten u mee moet nemen. Na het doorlopen van een vragenlijst ziet u welke documenten u nodig heeft.

De checklist en de juiste documenten moet u kunnen voorleggen tijdens uw afspraak, anders kunt u geen aanvraag indienen.

Documenten die u kunt aanvragen:

 • Nederlands paspoort
 • 2e Nederlands paspoort
 • Nederlands zakenpaspoort
 • Nederlandse identiteitskaart (NIK)

Voorwaarden

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U staat niet ingeschreven in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • U moet een paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) persoonlijk aanvragen. Dit geldt ook voor minderjarigen.
 • Reisdocumenten zijn eigendom van de staat. Daarom mag u ze niet weggooien of vernietigen als ze verlopen zijn. U moet uw oude paspoort of ID-kaart inleveren als u het nieuwe document krijgt.
 • Een paspoort of ID-kaart is 10 jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar is het paspoort of de ID-kaart 5 jaar geldig.
 • U kunt geen gebruik maken van de spoedprocedure.

Ophalen of versturen

 • Na 3 werkdagen kunt u uw paspoort of ID-kaart afhalen. U heeft 3 maanden de tijd om uw paspoort of ID-kaart af te halen. Dit moet u zelf doen, ook als u minderjarig bent. U hoeft hier geen afspraak voor te maken.
 • Ophalen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur. Op vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.
 • Let op: in verband met Pasen hebben wij aangepaste openingstijden
 • Woont u in Duitsland en begint uw postcode met de cijfers 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 58 of 59, dan kunt u het paspoort of de ID-kaart laten bezorgen. U betaalt hier extra kosten voor.
 • Woont u in België, dan kunt u het paspoort of de ID-kaart laten bezorgen. U betaalt hier extra kosten voor.
 • Woont u niet in een van de genoemde gebieden, maar werkt u daar wel, dan kunt u het paspoort of de ID-kaart ook op uw werkadres laten bezorgen. U moet het document wel altijd persoonlijk in ontvangst nemen.

Contact

Heeft u aanvullende vragen? Stuur deze per mail of bel met 14 077 (vanuit het buitenland: +31 77 359 66 66)

Meenemen

Afhankelijk van het land waar u woont en uw situatie moet u documenten meenemen als bewijs. Op de website Nederland wereldwijd kunt u door het invullen van een checklist zien welke documenten u mee moet nemen. De checklist en de juiste documenten moet u kunnen voorleggen tijdens uw afspraak. Als u niet de juiste documenten kunt voorleggen tijdens uw afspraak, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Wat u in ieder geval mee moet nemen naar de afspraak:

Alle reisdocumenten (zowel geldig als verlopen)

Neem alle reisdocumenten mee die u heeft. De gemeente neemt de verlopen Nederlandse reisdocumenten in.

Buitenlandse reisdocumenten

Heeft u een andere (tweede) nationaliteit? Neem uw buitenlandse reisdocumenten mee. Neem ook documenten mee over hoe en wanneer u deze nationaliteit heeft gekregen.

Een pasfoto (kleur)

Er gelden strenge eisen voor de pasfoto. U leest hier meer over op de website van de Rijksoverheid. Wij adviseren u de pasfoto in Nederland te laten maken bij een erkende (vak)fotograaf.

Bewijs van uw verblijfplaats

U heeft altijd een recente verklaring nodig van de bevoegde autoriteit van uw woonplaats in het buitenland met daarin uw vaste verblijfplaats, nationaliteit en burgerlijke staat. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan zes maanden.

Afschrift huwelijksakte

Wilt u de naam van uw partner in uw nieuwe paspoort of identiteitskaart?
Als de naam van uw partner al staat vermeld in uw huidige paspoort, dan wordt dit overgenomen in het nieuwe paspoort.
Als de naam van uw partner nog niet vermeld staat, moet u een afschrift van uw huwelijksakte meenemen.
Is uw partner overleden? Neem dan de overlijdensakte mee.

Het afschrift van uw huwelijksakte moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Het afschrift is opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. Als het afschrift is opgesteld in een andere taal, neemt u een vertaling mee van een beëdigd vertaler.
 • Buitenlandse aktes moeten in bepaalde gevallen zijn voorzien van een legalisatie of apostille.

Aanvullend bij een reisdocument voor uw kind

Het kind moet altijd zelf aanwezig zijn bij de afspraak. Van kinderen hebben wij dezelfde documenten nodig als volwassenen. Daarnaast vragen wij om:

Geboorteakte

Neem een volledig afschrift van de geboorteakte of een uittreksel uit het geboorteregister mee. Daarop moeten de geboorteplaats van het kind en de volledige namen van beide ouders staan. Heeft u ingeschreven gestaan in een Nederlandse gemeente? En staat de geboorte vermeld in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan hoeft u de geboorteakte niet mee te nemen.

Schriftelijke toestemming

Voor de aanvraag van een paspoort voor kinderen tot 18 jaar en voor de aanvraag van een identiteitskaart voor kinderen tot 12 jaar moet altijd het toestemmingsformulier worden ondertekend door de ouder(s)/voogd die met het gezag is/zijn belast.

Een bewijs van het gezag

Het gezag kan worden aangetoond door:

 • De huwelijksakte (niet ouder dan 6 maanden)
 • Een uittreksel van het gezagsregister (niet ouder dan 6 maanden)
 • Een origineel gewaarmerkte kopie van bewijs van echtscheiding (op te vragen bij de betreffende rechtbank, niet ouder dan 6 maanden) waaruit blijkt wie het ouderlijk gezag heeft over het minderjarige kind.
 • Originele adoptiepapieren van een Nederlandse rechtbank
 • De legitimatiebewijzen van de gezaghouder(s)
 • Een recente verklaring van de bevoegde autoriteit van uw woonplaats. In deze verklaring moeten uw huidige adres, uw nationaliteit en uw burgerlijke staat vermeld worden. Wij hebben zowel een verklaring van de gezaghouders als van het kind nodig.

Let op: ten minste één van de gezaghouders moet bij de afspraak aanwezig zijn. De gezaghouder die niet bij de aanvraag aanwezig is, moet toestemming geven door een schriftelijke verklaring en een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs.

Kosten

Soort document Prijs 2019
Nationaal paspoort 18 jaar en ouder (10 jaar geldig) € 107,60
Nationaal paspoort jonger dan 18 jaar (5 jaar geldig) € 90,15
Tweede paspoort (2 jaar geldig) € 107,60
Zakenpaspoort (10 jaar geldig) € 107,60
Nederlandse Identiteitskaart 18 jaar en ouder (10 jaar geldig) € 96,10
Nederlandse Identiteitskaart jonger dan 18 jaar (5 jaar geldig) € 69,20
Laten bezorgen (eerste document) € 25,55
Laten bezorgen (per extra document dat wordt bezorgd op hetzelfde adres) € 8,50

U kunt in het Stadskantoor betalen met alle Europese bankpassen. Wij accepteren géén creditcard.