Paspoort voor Nederlanders die in het buitenland wonen

Bent u Nederlander en woont u in het buitenland? U kunt in de gemeente Venlo een Nederlands paspoort en/of Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Hiervoor moet u altijd een afspraak maken. Wat u verder moet weten vindt u onderaan deze pagina. In een aantal Duitse postcodegebieden kunt u het aangevraagde document laten bezorgen.

Als u in Duitsland, België, Frankrijk, Oostenrijk of Zwitserland woont, kunt u  via de knop op deze pagina online een afspraak maken.
Is dit de eerste keer dat u een Nederlands reisdocument aanvraagt of woont u in een ander land, maak dan een afspraak via grensgemeente@venlo.nl of telefoon 0031 77 359 6666. Vermeld in de e-mail uw telefoonnummer. U wordt gebeld om de afspraak in te plannen. 

Wat u moet weten

Documenten die u kunt aanvragen:

 • Nederlands paspoort
 • 2e Nederlands paspoort
 • Nederlands zakenpaspoort
 • Nederlandse identiteitskaart (NIK)

Voorwaarden

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U staat niet (meer) ingeschreven in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • U moet een paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) persoonlijk aanvragen. Dit geldt ook voor minderjarigen.
 • De reisdocumenten blijven eigendom van de staat. Daarom mag u ze niet weggooien of vernietigen als ze verlopen zijn. U moet uw oude paspoort of ID-kaart inleveren als u het nieuwe document krijgt.

Geldigheid

Een paspoort / ID-kaart voor personen van 18 jaar en ouder is 10 jaar geldig. Voor personen tot 18 jaar is het paspoort/identiteitskaart 5 jaar geldig.

Ophalen of versturen

 • Na 3 werkdagen kunt u uw paspoort of ID-kaart afhalen. U heeft 3 maanden de tijd om uw paspoort of ID-kaart af te halen. Dit moet u zelf doen, ook als u minderjarig bent. U hoeft hier geen afspraak voor te maken.
 • U kunt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag uw paspoort of ID-kaart van 8.00 uur tot 20.00 uur ophalen. Op vrijdag kan dit  tot 17.00 uur.
 • Woont u in Duitsland en begint uw postcode met de cijfers 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 58 of 59, dan kunt u het paspoort of de ID-kaart laten bezorgen. U betaalt hier extra kosten voor.
 • Woont u in België, dan kunt u het paspoort of de ID-kaart laten bezorgen. U betaalt hier extra kosten voor.
 • Woont u niet in een van de genoemde gebieden, maar werkt u daar wel, dan kunt u het paspoort of de ID-kaart ook op uw werkadres laten bezorgen. U moet het document wel altijd persoonlijk in ontvangst nemen.

Meenemen

Auf Deutsch

Let op: u moet wellicht andere documenten meenemen dan bij Nederlandse consulaten of ambassades. Indien u niet de vereiste documenten kunt overleggen, kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen en dient u opnieuw een afspraak te maken. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij om aanvullende documenten vragen.

Alle reisdocumenten (zowel geldig als verlopen)

Neem alle reisdocumenten mee die u heeft. Neem ook eventuele buitenlandse paspoorten mee als u meer nationaliteiten heeft dan de Nederlandse. De gemeente neemt de verlopen Nederlandse reisdocumenten in. Heeft u een andere (tweede) nationaliteit gekregen? Neem dan documenten mee over hoe en wanneer u deze nationaliteit heeft gekregen.

Een pasfoto (kleur)

Er gelden strenge eisen voor de pasfoto. U leest hier meer over op de website van de Rijksoverheid.
Wij adviseren u de pasfoto in Nederland te laten maken bij een erkende (vak)fotograaf.

Bewijs van uw verblijfplaats

Een recente verklaring van de bevoegde autoriteit van uw woonplaats in het buitenland met daarin uw vaste verblijfplaats, nationaliteit en burgerlijke staat. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan zes maanden. Als u een reisdocument voor uw kind aanvraagt, dan hebben wij van de gezaghouders en het kind een verklaring nodig. De buitenlandse benamingen zijn:

 • België: bewijs van woonst
 • Duitsland: erweiterte Meldebescheinigung
 • Oostenrijk: Meldebestätigung für amtliche Zweck
 • Zwitserland: Wohnsitzbestätigung of Attestation de Residence

Verlopen paspoort

Woont u in Frankrijk, heeft u alleen de Nederlandse nationaliteit en uw paspoort of ID-kaart is langer dan 1 jaar verlopen? Vraag dan eerst een 'certificat de non-obtention de la nationalité française' aan. Dit formulier is in het Frans. Lever het formulier, samen met een uittreksel uit het geboorteregister, in bij:

 • Ministère de l'intérieur - Direction générale des étrangers en France
  Sous-direction de l'accès à la nationalité française
  12, rue Francis Le Carval
  44404 Rezé Cedex

U kunt uw verzoek ook e-mailen naar: DPM-NAT-BN3-SPLE@social.gouv.fr

Afschrift geboorteakte

Dit afschrift kunt u krijgen in de gemeente waar de aangifte van uw geboorte heeft plaatsgevonden. Bent u in Venlo geboren? Dan hoeft u geen geboorteakte te overleggen.

U heeft een geboorteakte nodig als:

 • u nooit in Nederland woonde of
 • u vóór 1 oktober 1994 uit Nederland bent vertrokken

Het afschrift van uw geboorteakte moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Het afschrift is niet ouder dan 1 jaar
 • Het afschrift is opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. In andere gevallen neemt u een vertaling mee van een beëdigd vertaler
 • Buitenlandse aktes moeten in bepaalde gevallen voorzien zijn van een legalisatie of apostille

Afschrift huwelijksakte

Wilt u de naam van uw partner in uw nieuwe paspoort of identiteitskaart? En staat deze naam al vermeld in uw oude paspoort? Dan wordt dit overgenomen in het nieuwe paspoort. Staat de naam van uw partner nog niet vermeld? Neem dan een afschrift van uw huwelijksakte mee. Is uw partner overleden? Neem dan de overlijdensakte mee.

Het afschrift van uw huwelijksakte moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Het afschrift is niet ouder dan zes maanden
 • Het afschrift is opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. In andere gevallen neemt u een vertaling mee van een beëdigd vertaler
 • Buitenlandse aktes moeten in bepaalde gevallen voorzien zijn van een legalisatie of apostille

Reisdocument voor uw kind

Van kinderen hebben wij dezelfde documenten nodig als volwassenen. Daarnaast vragen wij om:

Schriftelijke toestemming
Voor de aanvraag van een paspoort voor kinderen tot 18 jaar en voor de aanvraag van een identiteitskaart voor kinderen tot 12 jaar moet altijd het toestemmingsformulier worden ondertekend door de ouder(s)/voogd die met het gezag is/zijn belast.

Een bewijs van het gezag
Het gezag kan worden aangetoond door:

 • De huwelijksakte (niet ouder dan 6 maanden)
 • Een uittreksel van het gezagsregister (niet ouder dan 6 maanden)
 • Een origineel gewaarmerkte kopie van bewijs van echtscheiding (op te vragen bij de betreffende rechtbank, niet ouder dan 6 maanden) waaruit blijkt wie het ouderlijk gezag heeft over het minderjarige kind.
 • Originele adoptiepapieren van een Nederlandse rechtbank
 • De legitimatiebewijzen van de gezaghouder(s)
 • Een recente verklaring van de bevoegde autoriteit van uw woonplaats. In deze verklaring moeten uw huidige adres, uw nationaliteit en uw burgerlijke staat vermeld worden. Wij hebben zowel een verklaring van de gezaghouders als van het kind nodig.

Let op: minimaal één van de gezaghouders moet bij de afspraak aanwezig zijn. De gezaghouder die niet bij de aanvraag aanwezig is, kan door een schriftelijke toestemming en een kopie van zijn legitimatiebewijs toestemming geven. Bovendien moet het kind zelf aanwezig zijn bij het aanvragen en het afhalen van het reisdocument.

Betalen

U kunt betalen met alle Europese bankpassen.

Kosten

Soort document Prijs 2018
Nationaal paspoort 18 jaar en ouder (10 jaar geldig) € 100,75
Nationaal paspoort jonger dan 18 jaar (5 jaar geldig) € 87,40
Tweede paspoort (2 jaar geldig) € 100,75
Zakenpaspoort (10 jaar geldig) € 100,75
Nederlandse Identiteitskaart 18 jaar en ouder (10 jaar geldig) € 89,50
Nederlandse Identiteitskaart jonger dan 18 jaar (5 jaar geldig) € 67,45
Laten bezorgen (eerste document) € 24,-
Laten bezorgen (per extra document dat wordt bezorgd op hetzelfde adres) € 8,-

U kunt in het Stadskantoor betalen met alle Europese bankpassen.