Paspoort voor vreemdelingen

Woont u in Nederland, heeft u geen Nederlandse nationaliteit, maar wel een Nederlandse verblijfsvergunning type I of II? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort kunt u een afspraak maken.

Wat u moet weten

Het vreemdelingenpaspoort heeft een levertijd van ongeveer 2 maanden. Uw gegevens worden nagegaan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het ministerie van Buitenlandse zaken beslist hierna of u een vreemdelingenpaspoort krijgt.

Kwijt of gestolen

Is uw vreemdelingenpaspoort kwijt of gestolen? 

Geldigheid

Hoelang het vreemdelingenpaspoort geldig is, hangt af van uw verblijfstatus. Het vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig.

Meenemen

  • uw verblijfsvergunning
  • eventueel uw huidige paspoort of ander reisdocument, ook als het is verlopen
  • bewijsstuk waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken (weigeringsbrief)
  • een geldige pasfoto, let op de eisen
  • als u jonger bent dan 18 jaar: een origineel identiteitsbewijs van beide ouders (geen kopie)
  • als u jonger bent dan 18 jaar: van beide ouders of van degene die het gezag heeft
  • pinpas (of contant geld)

Kosten

Een vreemdelingenpaspoort kost € 57,30.