Principeverzoek omgevingsvergunning

U kunt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning vooraf laten toetsen door het indienen van een principeverzoek. Het principeverzoek is vooral bedoeld voor complexe, grote of gevoelige (bouw)plannen.

Wat u moet weten

  • De gemeente beoordeelt op hoofdlijnen of uw plan kans van slagen heeft.
  • Bij een principeverzoek wordt onder andere gekeken of het plan voldoet aan de eisen voor welstand en past binnen het bestemmingsplan.
  • Voor een principeverzoek hoeft u meestal geen onderzoeksrapporten aan te leveren voor bijvoorbeeld bodem, geluid, flora en fauna, archeologie of water.
  • Voor het indienen van een principeverzoek mag u advies vragen aan bijvoorbeeld de aannemer, architect of een adviesbureau.
  • Een positieve uitslag van het principeverzoek is geen garantie voor het krijgen van een omgevingsvergunning.
  • Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, wordt het hele plan opnieuw getoetst op basis van de volledige informatie en kan de beoordeling door de gemeente afwijken van de uitkomst van het principeverzoek.
  • Bij een negatieve uitkomst van het principeverzoek bespreken we met u de punten waar u aandacht aan kunt besteden om het plan toch te laten voldoen aan de basisvoorwaarden voor een omgevingsvergunning.
  • U kunt geen bezwaar indienen tegen de uitkomst van het principeverzoek. Als u voor de ongewijzigde plannen toch een omgevingsvergunning aanvraagt, verleent de gemeente geen vergunning. U kunt dan wel bezwaar maken tegen het weigeren van de omgevingsvergunning. U betaalt dan wel leges voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een principeverzoek bedragen € 250  of € 750. Dit is afhankelijk van de aard en omvang van uw plannen.

Uitgebreide informatie over kosten vindt u in de legesverordening (bekijk de bijlage met de tarieventabel in de verordening: 2.2.1. en 2.2.2).