Slopen en asbest: melding of omgevingsvergunning

Algemeen

Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? Er gelden regels bij sloop en renovatie. Lees op deze pagina of een sloopmelding of omgevingsvergunning nodig is.

Wat u moet weten

In veel gebouwen die gebouwd zijn vóór 1994 zit asbest. 

Een asbestinventarisatierapport is verplicht als u wil gaan slopen en/of renoveren aan elk bouwwerk dat is gebouwd vóór 1994. 

Sloopmelding of omgevingsvergunning

Wanneer doet u een sloopmelding?

U doet een sloopmelding als:

 • Bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt

Ook al komt er niet meer dan 10 m3 aan sloopafval vrij, dan nog kan er wel asbest in uw woning zitten. 

 • U asbest wil gaan verwijderen
 • U aan een erkend monument sloopwerkzaamheden doet

Meer informatie vindt u op de website van Rijksoverheid.

Wanneer moet u ook een omgevingsvergunning aanvragen?

Naast een sloopmelding heeft u in de volgende gevallen ook een omgevingsvergunning nodig:

 • Bij sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • Bij sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Als de sloop in strijd is met het omgevingsplan 

Meer informatie kunt u lezen op de pagina Omgevingsvergunning 

Hoe werkt het

Sloopmelding

Doe de sloopmelding minimaal 4 weken voor de werkzaamheden via het Omgevingsloket.

Na de goedkeuring krijgt u van de gemeente de brief waarin staat dat u kunt beginnen met slopen en wat u verder mag en moet doen.  Lees de brief goed door.

In onderstaande gevallen mag u de melding uiterlijk 1 week voor aanvang van de werkzaamheden:

 • U verwijdert als bewoner geschroefde asbesthoudende golfplaten tot een maximum van 35 m2. 
 • De verhuurder voert noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit. Dit geldt alleen als in die 4 weken het gebouw onnodig leeg komt te staan of het noodzakelijk werk gebruik van het werk in de weg zal staan.

Hoeveelheid sloopafval per sloopactiviteit is bepalend (niet per bouwwerk)

Een sloopmelding is niet verplicht als er naar inschatting minder dan 10 m3 afval vrijkomt (dat geen asbest is). Die 10 m3 geldt per sloopactiviteit (en niet per bouwwerk).

Stel u wil 2 bouwwerken slopen op hetzelfde terrein. Dan geldt er geen sloopmeldingsplicht als de sloophoeveelheid van beide bouwwerken bij elkaar opgeteld minder dan 10 m3 is. 

Gaat het om meer dan 10 m3 dan is wel een sloopmelding verplicht.

Dit geldt dus ook als u 2 bouwwerken wil slopen op verschillende terreinen maar het wel om 1 sloopactiviteit gaat. Deze terreinen moeten dan wel aan elkaar grenzen.

Nodig bij een sloopmelding

 • Naam en (mail)adres eigenaar van het te slopen bouwwerk en, indien dit het geval is, van de gemachtigde
 • Naam en adres van diegene die gaat slopen, als u niet de uitvoerder zal zijn
 • Adres, kadastraal nummer en soort bouwwerk
 • De data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • Hoe u gaat slopen
 • Schatting en van de materialen die u gaat afvoeren en welke soorten materialen dat het zijn
 • Slooptekening, locatieschets en/of (satelliet)foto’s van de situatie
 • Een asbestinventarisatierapport waaruit blijkt op welke plekken in een gebouw asbesthoudende materialen zitten. Elke woning of bouwwerk dat is gebouwd vóór 1994 is asbestverdacht tot u heeft bewezen dat er geen asbest aanwezig is. 

De gemeente kan om extra rapporten vragen

 • Een sloopveiligheidsplan. Bijvoorbeeld als u een woning geheel wilt gaan slopen. 
 • Een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken. Dit rapport is nodig als u het hele gebouw of het merendeel ervan wilt gaan slopen.
 • Een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken. Dit rapport is nodig als u het hele gebouw of het merendeel ervan wilt gaan slopen.

Asbest

Bij sloop of renovatie van een bouwwerk dat is gebouwd voor 1994, is de kans groot dat u asbest tegenkomt. Het is belangrijk te weten of ergens asbest in zit en wat u moet doen als asbestmateriaal weg moet. 

Bekijk de belangrijkste asbestregels en het stappenplan van de Rijksoverheid.

Verwijderen van asbest, of materiaal waar asbest in zit, moet volgens strikte regels. Dat geldt ook voor het aanleveren van asbest bij het milieustation. Denk aan uw eigen veiligheid en die van een ander.

Ook al komt er niet meer dan 10 m3 aan sloopafval vrij, dan nog kan er wel asbest in uw woning zitten. 

Toon aan uw pand of woning wel of geen asbest bevat:

 • Stuur een asbestinventarisatierapport mee, opgesteld door een gecertificeerd bedrijf.
 • Schriftelijk bewijs van de bouwdatum als u pand of woning gebouwd is na 1 januari 1994.
 • Is er in het verleden al asbest verwijderd? Stuur dan het bewijs van verwijdering mee.