Slopen en asbest: melding of vergunning

Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan hebt u meestal geen vergunning nodig. Maar vaak moet u dit wel melden bij de gemeente. U regelt het in het Omgevingsloket online. Zorg altijd voor bewijs dat er wel of geen asbest aanwezig is.

Vergunning

U hebt in ieder geval een omgevingsvergunning nodig in de volgende gevallen:

  • als u wilt slopen aan een erkend monument.
  • als u wilt slopen aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht.
  • als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan.

Uw aanvraag voor een vergunning moet ten minste vier weken voor de start van de werkzaamheden door ons zijn ontvangen.

Melding

U moet sloopwerkzaamheden melden in de volgende gevallen:

  • als er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrijkomt
  • als u asbest verwijdert
  • als u ter plekke gebruik maakt van een mobiele installatie om puin of sloopafval te breken, moet u dit schriftelijk melden bij de gemeente. Dit kan per post of via e-mail.  Meer informatie over het melden in het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval (artikel 4 en 5).

Uw melding moet ten minste vier weken voor de start van de werkzaamheden door ons zijn ontvangen.

Asbest

Bij sloop of renovatie van een bouwwerk dat is gebouwd voor 1994, is de kans groot dat u asbest tegenkomt.  Hoe u hiermee om moet gaan binnen de regels van het Bouwbesluit leest u in het informatieblad van het ministerie.

Wel of geen asbest: stuur bewijs mee

Komt er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrij? Toon dan aan dat uw pand of woning wel of geen asbest bevat:

  • Stuur een asbestinventarisatierapport mee, opgesteld door een gecertificeerd bedrijf.
  • Is uw pand of woning na 1 juli 1993 gebouwd en is er geen asbest aanwezig? Stuur dan een schriftelijk bewijs van de bouwdatum mee.

Asbest altijd melden

Als u asbest verwijdert moet u dit in ieder geval melden bij de gemeente, mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig. Verwijderen van asbest, of materiaal waar asbest in zit, moet volgens strikte regels. Ook aanleveren van asbest bij het milieustation  moet volgens strikte regels.

Algemene informatie over asbest vindt u op de website van het Ministerie.