Subsidie verbetering voorgevels Q4

Algemeen

Bent u bewoner of eigenaar van een pand? Dan kunt u misschien subsidie krijgen om de voorgevel van uw pand te verbeteren.

Binnenkort meer info

De gemeenteraad neemt in de vergadering van december 2023 het besluit of ze de subsidieregeling verlengt. Na de vergadering vindt u op deze pagina meer informatie over de regeling. Als de gemeenteraad kiest voor verlenging, vindt u op deze pagina ook het aanvraagformulier.

Kijk voor meer informatie over Q4 ook op q4.venlo.nl.