Subsidie verbetering voorgevels Q4

Algemeen

Bent u eigenaar van een pand in de Venlose wijk Q4? Dan kunt u misschien subsidie krijgen om de voorgevel van uw pand te verbeteren. De subsidie geldt voor panden met een historische of architectonisch waardevolle gevel.

Voor wie

U komt in aanmerking als u eigenaar bent van een van de aangewezen panden in de wijk Q4. Deze panden staan aangeduid op een plankaart: 

Plankaart subsidie gevelverbetering Q4 (PDF - 2MB)

Er was al eerder geld beschikbaar voor de verbetering van de voorgevels in Q4. Deze subsidie liep van januari 2022 tot en met december 2023. De subsidieregeling is in december 2023 verlengd zodat geïnteresseerden meer voorbereidingstijd hebben voor hun aanvraag. 

Voorwaarden

 • U bent nog niet gestart bent met de werkzaamheden.
 • U werkt samen met een erkend (onder)aannemer of u voert de werken (voor een deel)  in eigen beheer uit.
 • U start binnen 3 maanden met de werkzaamheden na de subsidieverlening. 

Alle voorwaarden vindt u terug in de subsidieverordening verbetering panden voorgevels Q4.  U bent zelf verantwoordelijk om kennis te nemen van de verordening en te voldoen aan de voorwaarden.

Let op: de normale procedures voor (ver)bouw van uw woning of pand zijn van toepassing. Dat betekent dat u een omgevingsvergunning aanvraagt en dat uw verzoek wordt beoordeeld.

Bedragen

 • Het subsidiebedrag per pand bedraagt maximaal € 20.000,-.
 • In de algemene lijst subsidiabele werkzaamheden gevelverbetering vindt u een overzicht van de maximale subsidiebedragen per werkzaamheden.
 • Als het subsidieplafond is bereikt, kunt u geen aanvraag meer indienen. De aanvragen voor subsidie behandelen we in volgorde van binnenkomst. 

Wanneer aanvragen

U dient uw aanvraag voor 1 januari 2026 in.

Wat heeft u nodig

In het aanvraagformulier levert u de volgende gegevens aan: 

 • het doel waar u subsidie voor aanvraagt
 • een overzicht van de werkzaamheden
 • info over het pand waar u subsidie voor aanvraagt
 • een verklaring van eigendom of een kopie van de koopakte
 • een begroting met de kosten voor de architect, de werkzaamheden per kostenpost, de BTW en de legeskosten    
 • een toelichting van de werken en de begroting
 • de naam, het adres en het KvK nummer van de aannemer, tenzij u de werken zelf uitvoert zonder tussenkomst van een bedrijf. In dat geval kunt u enkel subsidie aanvragen voor de materiaalkosten.  

Indien van toepassing levert u ook de volgende gegevens aan:

 • info over een andere bijdrage die u mogelijk ontvangt voor deze werken
 • tekeningen op schaal 1:100 met de bestaande en toekomstige staat van de gevel. Indien nodig levert u detailtekeningen aan op schaal 1:5, 1:10 of 1: 20. Ook de werkzaamheden die niet in aanmerking komen voor de subsidie moeten op deze tekening staan.
 • conceptaanvraag van de omgevingsvergunning
 • opsplitsing tussen de gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde kosten als u meerdere werken laat uitvoeren.

Verantwoorden en vaststellen

Zijn de werkzaamheden afgerond? Vul dan het gereedmeldingsformulier in. Dit moet binnen één jaar na de subsidieverlening.  Hiermee laat u het subsidiebedrag definitief vaststellen en vraagt u de uitbetaling aan.  In het formulier voegt u de werkelijk gemaakte kosten toe, inclusief alle rekeningen en betaalbewijzen.