Uitkeringsfraude melden

Uitkeringen moeten terechtkomen bij mensen die daar recht op hebben. Houdt iemand zich niet aan de regels dan is dat fraude. Iedereen kan fraude (anoniem) melden.

Voorbeelden

We spreken van fraude als iemand opzettelijk verkeerde informatie geeft of informatie verzwijgt om een uitkering te krijgen of te houden. Denk hierbij aan onderstaande voorbeelden.

  • Niet opgeven van (extra) inkomsten uit bijvoorbeeld zwart werk
  • Verzwijgen van vermogen (ook vermogen in het buitenland)
  • Inschrijven op een adres maar daar niet wonen
  • Samenwonen en dit niet doorgeven

Als u denkt dat iemand niet terecht ondersteuning krijgt vanuit de Wmo of Jeugdwet, meldt u dit als zorgsignaal

Geef wijzigingen door

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u verschillende zaken bij de gemeente melden. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen, bijklust of dure spullen heeft. Doet u dat niet? Dan pleegt u fraude. U krijgt dan een boete. In bepaalde gevallen doet de gemeente aangifte bij de officier van justitie.

Contact