Uitkeringsfraude melden

Algemeen

Uitkeringen moeten terechtkomen bij mensen die daar recht op hebben. Houdt iemand zich niet aan de regels dan is dat fraude. Iedereen kan fraude melden. Dit kan ook anoniem.

Wat is fraude?

We spreken van fraude als iemand expres verkeerde informatie geeft of informatie geheimhoudt om een uitkering te krijgen of te houden. Denk hierbij aan onderstaande voorbeelden.

  • Niet opgeven van (extra) inkomsten uit bijvoorbeeld zwart werk
  • Niet vertellen over bezit of spaargeld (ook in het buitenland)
  • Inschrijven op een adres maar daar niet wonen
  • Samenwonen en dit niet doorgeven

Als u denkt dat iemand niet terecht ondersteuning krijgt vanuit de Wmo of Jeugdwet, meldt u dit als zorgsignaal. 

Geef wijzigingen in situatie door

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u wijzigingen bij de gemeente melden. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen, bijklust of dure spullen heeft. 

Geeft u de wijzigingen niet door? Dan pleegt u fraude. U krijgt dan een boete. In bepaalde gevallen doet de gemeente aangifte bij de officier van justitie.

Neem contact met ons op