Vergunning vanwege werkzaamheden

Moet u werkzaamheden verrichten binnen het gebied betaald parkeren, blauwe zone of gesloten gebied? Dan heeft u een ontheffing nodig. Is het noodzakelijk om regelmatig in de directe omgeving van de werkplek te parkeren? Dan heeft u mogelijk recht op een parkeervergunning.

Wat moet u weten?

 • Wilt u rijden en/of parkeren op een plek waar dat verboden is zoals een voetgangersgebied of fietspad? Dat mag alleen met een ontheffing.
  Dit geldt op de openbare weg in de hele gemeente. Het moet bovendien noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw werkzaamheden. 
 • Op de overzichtskaart ziet u welk gebied voor u van toepassing is.

Gebied betaald parkeren

Vergunning voor doelgroepen

 • Voert uw bedrijf regelmatig werkzaamheden uit in de zones centrum of schil van het gebied betaald parkeren? Dan kunt u een doelgroepabonnement aanvragen om in deze parkeerzones op straat te kunnen parkeren.
 • Afhankelijk van het soort doelgroepabonnement kunt u met één of meerdere voertuigen gelijktijdig parkeren.
 • Het doelgroepabonnement is niet aan één vast voertuig gebonden.
 • Omdat het een digitale vergunning is, kunt u met uw mobiele telefoon snel en gemakkelijk wisselen.
 • Bij kortdurende werkzaamheden of incidentele werkzaamheden is het waarschijnlijk aantrekkelijker om gebruik te maken van mobiel parkeren of de bezoekersregeling van uw opdrachtgever.
 • Voor parkeren buiten de venstertijden betaald parkeren heeft u geen parkeervergunning nodig.
Weekdag Venstertijden
Maandag 08.00 - 18.00 uur
Dinsdag 08.00 - 18.00 uur
Woensdag 08.00 - 18.00 uur
Donderdag 08.00 - 21.00 uur
Vrijdag 08.00 - 18.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur
Zondag 12.00 - 18.00 uur

Parkeervergunning Centrum, Rosarium en Schil

Hoe aanvragen?

 • U vraagt online een inlogcode aan voor uw bedrijf.
 • Met uw inlogcode vraagt via de digitale parkeerbalie een parkeervergunning aan.
 • U kunt de parkeervergunning ook aanvragen in het stadskantoor. Maak hiervoor een afspraak.

Hoe gebruiken?

 • Na het aanvragen van de regeling ontvangt u een gebruikersnaam en pincode om online één of meerdere kentekens (afhankelijk van het soort vergunning) aan te melden. 
 • Zodra uw kenteken van het voertuig online hebt aangemeld is de vergunning geldig. U ontvangt geen papieren vignet.

Kosten

Doelgroepenabonnement Kosten Aantal voertuigen
gelijktijdig 
parkeren
1 voertuig € 1.017,- 1
2 voertuigen € 2.034,- 2
3 voertuigen € 3.051,- maximaal 10

Parkeerabonnement parkeerterrein Maaskade hoog

Hoe aanvragen?

 • U vraagt online een inlogcode aan voor uw bedrijf.
 • Met uw inlogcode vraagt via de digitale parkeerbalie het abonnement aan.
 • U kunt het abonnement ook aanvragen in het stadskantoor. Maak hiervoor een afspraak.

Hoe gebruiken?

Na het afsluiten van het abonnement ontvangt u een toegangspas.

Kosten

Soort Kosten
5-daags (kwartaal) € 171,-
5-daags (jaar) € 617,-
7-daags (kwartaal) € 236,-
7-daags (jaar) € 893,-
 • Genoemde prijzen gelden voor een heel kwartaal of kalenderjaar.
 • Bij een kortere periode betaalt u naar rato.
 • Opzeggen van een abonnement gaat via de digitale parkeerbalie.
 • Het aanvragen van een nieuw pasje na verlies kost € 37,60

Q4 en Centrum gesloten

Q4 gesloten, wat moet u weten?

 • In het gesloten gebied Q4 geldt een toegangsregeling.
 • Bedrijven, leveranciers of en bedrijven die niet zijn gevestigd binnen het gesloten gebied Q4, kunnen een ontheffing aanvragen waarmee ze in het gebied mogen rijden.
 • Daarnaast is het is mogelijk een ontheffing aan te vragen om te parkeren op de openbare weg als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van werkzaamheden.
 • Op de overzichtskaart ziet u waar het gesloten gebied van toepassing is.

Hoe aanvragen?

 • Als u een ontheffing nodig heeft in het gesloten gebied Q4, kunt u deze aanvragen via de pagina tijdelijke ontheffingen. Hier staat ook wat u moet weten, hoe u de ontheffing gebruikt en wat de kosten zijn.

Centrum gesloten, wat moet u weten?

 • Moet u werkzaamheden uitvoeren in het gebied 'Centrum gesloten'? En is het noodzakelijk is om te parkeren in de directe omgeving van de werklocatie? Dan kunt u een aanvraag doen voor een 'Flexibele parkeerregeling Centrum gesloten' om uw bedrijfsvoertuig in de omgeving van de werklocatie te parkeren.
 • In de binnenstad van Venlo geldt een toegangsregeling.
 • Buiten de venstertijden is het niet toegestaan om het voetgangersgebied in te rijden of daar te parkeren.
 • Om buiten de expeditietijden toegang te krijgen tot het gebied 'Centrum gesloten', kunt u een 'Jaarontheffing inrijden flexibele parkeerregeling' aanvragen.
 • Buiten de venstertijden is het niet toegestaan om te laden en te lossen in het voetgangersgebied. Wel mag u volgens de gestelde voorwaarden parkeren.
 • U kunt met maximaal 3 voertuigen gelijktijdig gebruik maken van de flexibele parkeerregeling.
 • Voor een losgekoppelde aanhangwagen kunt u ook gebruik maken van de parkeerregeling. U moet dan wel aan de gestelde vergunningsvoorwaarden voldoen.
 • Voor incidentele werkzaamheden en/of werkzaamheden die niet binnen de gestelde kaders van de flexibele parkeerregeling vallen en het plaatsen van objecten zoals containers kunt u een tijdelijke ontheffing aanvragen.
 • Is er op het adres een calamiteit, zoals het uitvoeren van een spoedreparatie? Dan kunt u een 'Ontheffing calamiteiten Centrum gesloten' aanvragen. Met deze ontheffing heeft u 24/7 toegang tot het gebied 'Centrum gesloten' en kunt u in de directe omgeving van uw pand parkeren.

Hoe aanvragen?

 • U vraagt online een inlogcode aan voor uw bedrijf.
 • Met uw inlogcode vraagt u via de digitale parkeerbalie een parkeervergunning aan.
 • Voordat u een 'Jaarontheffing inrijden flexibele parkeerregeling' kunt aanvragen, moet u eerst een 'Flexibele parkeerregeling Centrum gesloten' aanvragen. De 'Jaarontheffing inrijden flexibele parkeerregeling' is bedoeld om buiten de venstertijden het gebied in te kunnen rijden. Deze ontheffing verstrekken we niet zonder de bijbehorende flexibele parkeerregeling.
 • U kunt de parkeervergunning ook aanvragen in het stadskantoor. Maak hiervoor een afspraak.

Hoe gebruiken?

 • Na het aanvragen van de digitale parkeerregeling ontvangt u een gebruikersnummer en pincode om online van de parkeerregeling gebruik te kunnen maken.
 • Voordat u de regeling kunt gebruiken, koopt u eerst parkeeruren in. Betaling gaat via IDeal.
 • Als het saldo van de parkeeruren voldoende is opgewaardeerd en u een geschikte parkeerlocatie heeft gevonden, kunt u er daadwerkelijk gebruik van maken.
 • Dit doet u door het kenteken van het te parkeren voertuig online aan- en af te melden.
 • Wanneer u voor een pand van een opdrachtgever wilt parkeren, moet u daarbij ook een ingevuld opdrachtformulier zichtbaar in het voertuig leggen.
 • Zodra een kenteken online is aangemeld is de vergunning geldig.
 • U kunt maximaal 3 kentekens gelijktijdig aanmelden. Daarvoor moeten dan wel voldoende geschikte parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Jaarontheffing inrijden flexibele parkeerregeling

 • Uw vergunning is digitaal, daarnaast ontvangt u ook een papieren vignet. Wij registreren uw kenteken digitaal.
 • Het vignet dat u heeft gekregen moet zichtbaar in de auto liggen, omdat de handhavers zowel op kenteken als vignet controleren. De vergunning is actief vanaf het moment dat u heeft betaald. In de digitale parkeerbalie ziet u of de vergunning geldig is.
 • De bediening van de afsluiters is aan uw vergunning gekoppeld en gaat via een kentekencamera.
 • Via de digitale parkeerbalie kunt u extra kentekens invoeren (maximaal 10) en de actieve kentekens (maximaal 3 tegelijk) wijzigen.
 • Ervaart u problemen met de pollers en toegang tot het gebied 'Centrum gesloten'? Bel dan 077 - 359 72 82.

Kosten

Product Kosten Uurtarief 24/7 Maximaal aantal voertuigen Wat
Flexibele
parkeerregeling
Centrum
gesloten
N.v.t. € 4,15 3 Parkeren in niet
gereserveerd
parkeervak
bedrijfsstraten
of onder
voorwaarden
voor
bedrijfspand.
Jaarontheffing
inrijden
flexibele
parkeerregeling
€ 50,- N.v.t. 3 Inrijden autoluwe
gebied en
bedrijfsstraten.

Blauwe zone

Projectparkeerontheffing blauwe zone

 • Moet u werkzaamheden in één van de blauwe zones uitvoeren? Dan kunt u een flexibele parkeerregeling aanvragen om uw bedrijfsvoertuig in de omgeving van uw werklocatie te parkeren.
 • Welke parkeerlocatie we aanwijzen en hoeveel parkeerregelingen we uitgeven, hangt af van de meest recent uitgevoerde parkeerdrukmeting.
 • U krijgt de vergunning voor de periode van de uitvoering van de werkzaamheden met een maximum van 100 werkdagen. In het geval de werkzaamheden langer duren, kunt u daarna opnieuw een flexibele parkeerregeling aanvragen.
 • U kunt met de flexibele parkeerregeling met maximaal één voertuig per werkdag parkeren. De regeling is niet aan één vast kenteken gebonden. Hierdoor kunt u per dag met een ander voertuig parkeren.
 • Als de werkzaamheden niet langer duren dan de maximale parkeerduur in de blauwe zone kunt u gebruik maken van de parkeerschijf.
 • Voor kortdurende werkzaamheden kunt u misschien gebruik maken van de bezoekersparkeerregeling van uw opdrachtgever.
 • Buiten de venstertijden in de blauwe zone heeft u geen parkeervergunning nodig.
Blauwe zone Maximale parkeertijd
Blerick 3 uur
Tegelen 3 uur
Venlo 2 uur

Wanneer geldt de blauwe zone? 

Van maandag tot en met zaterdag gelden tussen 08.00 en 18.00 uur de maximale parkeertijden in de blauwe zones. Daarnaast zijn er nog extra momenten waarop de maximale parkeertijd geldt:

 • In Venlo op zondag van 12.00 - 18.00 uur.
 • In Tegelen op donderdagavond tot 21.00 uur.
 • In Blerick op vrijdagavond tot 20.00 uur.

Hoe aanvragen?

 • U vraagt online een inlogcode aan voor uw bedrijf.
 • Met deze inlogcode vraagt via de digitale parkeerbalie een parkeervergunning aan.
 • U kunt de regeling ook aanvragen in het stadskantoor. Maak hiervoor een afspraak.

Hoe gebruiken?

 • Na het aanvragen van de regeling ontvangt u een gebruikersnummer en pincode voor het gebruik van de digitale bezoekersregeling.
 • U activeert de parkeerregeling door het kenteken van uw bedrijfsvoertuig voor een bepaalde dag aan te melden.
 • U kunt het voertuig ook meteen voor meerdere dagen tegelijk aanmelden.
 • U kunt maximaal 100 dagen gebruik maken van de parkeerregeling.
 • U mag alleen op de aangewezen parkeerlocatie parkeren. Als daar geen parkeerruimte beschikbaar is moet u uitwijken naar een andere parkeerlocatie buiten de blauwe zone.

Kosten

Een projectparkeerontheffing voor de blauwe zone van Blerick, Tegelen of Venlo kost € 26,-