Vergunning voor bedrijven en medewerkers

Heeft u een bedrijf dat gevestigd is in een blauwe zone, gebied betaald parkeren, of gesloten gebied van het centrum? In dit geval kunt u een parkeervergunning aanvragen voor u zelf en voor uw medewerkers. Om het gesloten gebied in te rijden kunt u een jaarontheffing aanvragen.

Parkeren bedrijven blauwe zone

Wat moet u weten?

 • Om voor een parkeervergunning in aanmerking te komen moet uw bedrijf in de blauwe zone (link overzichtskaart) ingeschreven staan.
 • In Blerick en Tegelen zijn maximaal drie parkeervergunningen per adres mogelijk. In Venlo maximaal 5 vergunningen per adres.
 • De auto waarvoor u een parkeervergunning aanvraagt staat geregistreerd op naam van uw bedrijf of het huisadres van uw werknemer. Bij de aanvraag moet u een kopie van het kentekenbewijs toevoegen.
 • U vraagt als bedrijf een vergunning aan voor uw medewerkers.
 • Maakt u gebruik van een lease-of bedrijfsauto, dan is het leasecontract of een verklaring nodig waarin staat dat uw medewerker de hoofdbestuurder is van het voertuig.
 • Voor uw bezoek kunt u gebruik maken van de parkeerregeling voor bezoekers.
 • Buiten de venstertijden heeft u geen parkeervergunning nodig.
 • Met een parkeervergunning kunt u onbeperkt parkeren in de blauwe zone.
 • In het kostenoverzicht staat waar u met uw vergunning mag parkeren.
 • Zonder vergunning moet u een parkeerschijf gebruiken tijdens de venstertijden. De maximale parkeertijd is dan van toepassing. 
 • U hoeft geen ontheffing aan te vragen voor het gebruik van uw eigen parkeerplaats (oprit, parkeerplaats bij het bedrijfspand).

Maximale parkeertijd met parkeerschijf 

Blauwe zone Maximale parkeertijd
Blerick 3 uur
Tegelen 3 uur
Venlo 2 uur

Venstertijden met maximale parkeertijden blauwe zones

Blauwe zone Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  Zaterdag Zondag
Blerick 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 08.00 - 20.00 08.00 - 18.00  
Tegelen 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 08.00 - 21.00 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00  
Venlo 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 12.00 - 18.00

Hoe aanvragen?

 • U vraagt online een inlogcode aan voor uw bedrijf.
 • Met deze inlogcode vraagt u via de digitale parkeerbalie een parkeervergunning aan.
 • U kunt de parkeervergunning ook aanvragen in het stadskantoor. Maak hiervoor een afspraak.

Hoe gebruiken?

 • Uw parkeervergunning is digitaal, u ontvangt dus geen papieren vignet. Wij registreren uw kenteken digitaal. Handhavers controleren op basis van uw kenteken. De vergunning is actief vanaf het moment dat u heeft betaald. In de digitale parkeerbalie ziet u of de vergunning geldig is.
 • Via de digitale parkeerbalie kunt u ook het kenteken wijzigen. Om het kenteken te kunnen wijzigen moet de auto op de naam/adres van uw bedrijf geregistreerd staan of heeft u een lease overeenkomst /gebruikersverklaring nodig. Bij een leaseauto of auto van de zaak moet u bij de online wijziging de leaseovereenkomst of werkgeversverklaring uploaden, waaruit blijkt dat u de hoofdbestuurder bent.

Wat moet u meenemen?

Bij een afspraak aan de balie in het stadskantoor neemt u het volgende mee:

 • Werkgeversverklaring
 • Recent uittreksel KvK
 • Kentekenbewijs
 • Legitimatiebewijs

Kosten

Een ontheffing kost € 26,00 per (deel van een) kalenderjaar. 

Parkeervergunningen blauwe zones 

Blauwe zone Parkeervergunning Maximum aantal
vergunningen per adres
Waar parkeren
Blerick Jaarontheffing bedrijf blauwe zone 3 Blauwe zone
Blerick
Tegelen Jaarontheffing bedrijf blauwe zone 3 Blauwe zone
Tegelen
Venlo Jaarontheffing bedrijf blauwe zone 5 Blauwe zone
Venlo

Overige kosten 

 • Uw kenteken wijzigen online is gratis
 • Uw kenteken wijzigen aan de balie (op afspraak) kost: € 26,80

Toelichting

 • Restitutie van legeskosten is niet mogelijk.
 • Staat u niet meer ingeschreven op het vergunningadres? Dan heeft u geen recht meer op uw parkeervergunning en trekken we deze in.

Inrijden gevestigde bedrijven Centrum gesloten, Q4 gesloten

Centrum gesloten

Wat moet u weten?

 • In het centrum van Venlo gelden toegangsregelingen.
 • Wilt u een jaarontheffing en heeft u een eigen parkeerplaats (6,0 x 2,5m) binnen dit gebied? Dan kunt u een 'Jaarontheffing eigen parkeerplaats Centrum gesloten' aanvragen. Daarmee heeft u 24/7 toegang om door het gebied naar uw parkeerplaats te rijden.
 • Wilt u een jaarontheffing en heeft u geen eigen parkeerplaats binnen dit gebied? Dan kunt u een 'Jaarontheffing nachttijd Centrum gesloten' aanvragen. Daarmee kunt u tussen 20.00 uur en 06.00 uur twee keer de binnenstad in rijden om te laden en te lossen.
 • Per adres kunt u voor maximaal 2 voertuigen een jaarontheffing aanvragen.
 • Maakt u gebruik van een lease-of bedrijfsauto, dan is het leasecontract of een verklaring nodig waarin staat dat u de hoofdbestuurder bent van het voertuig.
 • Uw vergunning is digitaal, daarnaast ontvangt u ook een papieren vignet. Wij registreren uw kenteken digitaal. Handhavers controleren op basis van uw kenteken. De vergunning is actief vanaf het moment dat u heeft betaald. In de digitale parkeerbalie ziet u of de vergunning geldig is.
 • Is er op uw bedrijfsadres een calamiteit, zoals een spoedreparatie. Dan kunt u een 'Ontheffing calamiteiten Centrum gesloten' aanvragen. Met deze ontheffing heeft u 24/7 toegang tot het gebied 'Centrum gesloten' en kunt u in de directe omgeving van uw pand parkeren.

Hoe aanvragen?

 • U vraagt online een inlogcode aan voor uw bedrijf.
 • Met uw inlogcode vraagt u via de digitale parkeerbalie een parkeervergunning aan.
 • U kunt de parkeervergunning ook aanvragen in het stadskantoor. Maak hiervoor een afspraak.

Hoe gebruiken?

 • Het vignet dat u heeft gekregen moet zichtbaar in de auto liggen. De handhavers controleren zowel op kenteken als vignet.  De vergunning is actief vanaf het moment dat u heeft betaald. In de digitale parkeerbalie ziet u of de vergunning geldig is. De bediening van de afsluiters is aan uw vergunning gekoppeld en gebeurd met een kentekencamera.
 • Via de digitale parkeerbalie kunt u ook het kenteken wijzigen. Om het kenteken te kunnen wijzigen moet de auto op de naam/adres van uw bedrijf geregistreerd staan of heeft u een lease overeenkomst /gebruikersverklaring nodig. Bij een leaseauto of auto van de zaak moet u bij de online wijziging de leaseovereenkomst of werkgeversverklaring uploaden waaruit blijkt dat u de hoofdbestuurder bent.

Wat moet u meenemen?

Bij een afspraak aan de balie in het stadskantoor neemt u het volgende mee:

 • Werkgeversverklaring
 • Recent uittreksel KvK
 • Kentekenbewijs
 • Legitimatiebewijs

Kosten

Een ontheffing kost € 26,00 per (deel van een) kalenderjaar. 

Overige kosten 
 • Uw kenteken wijzigen online is gratis
 • Uw kenteken wijzigen aan de balie (op afspraak) kost: € 26,80
Toelichting
 • Restitutie van legeskosten in niet mogelijk.
 • Staat u niet meer ingeschreven op het vergunningadres? Dan heeft u geen recht meer op uw parkeervergunning en trekken we deze in.

Aantal ontheffingen

Waar gevestigd Ontheffing Aantal vergunningen
per adres
Wat
Centrum gesloten

Jaarontheffing eigen parkeerplaats
Centrum gesloten

2 Rijden naar
eigen parkeerplaats
Centrum gesloten Jaarontheffing nachttijd
Centrum gesloten
2

Laden en lossen
(max. 2x per etmaal)

Centrum gesloten Ontheffing calamiteiten
Centrum gesloten
1 Inrijden en parkeren
nabij pand

Q4 gesloten

Wat moet u weten?

 • Bedrijven die zijn gevestigd binnen het gesloten gebied Q4, kunnen een 'jaarontheffing inrijverbod Q4 gesloten' aanvragen waarmee ze in het gebied mogen rijden.
 • In het gebied Q4 gesloten geldt een toegangsregeling.
 • Op de overzichtskaart ziet u waar het gesloten gebied van toepassing is.
 • U kunt aan de ontheffing maximaal 10 kentekens (eigen kenteken en van bezoek) koppelen. U ontvangt ook 10 papieren vignetten met daarop het vergunningsnummer.
 • Het gaat om een digitale ontheffing. Daarnaast moet het papieren vignet in de voertuigen liggen. Handhavers controleren op basis van het kenteken en vignet.
 • U kunt onbeperkt van kentekens wisselen. Online kentekens toevoegen of wisselen is gratis.
 • Alle kentekens die zijn gekoppeld aan de jaarontheffing krijgen onbeperkt toegang tot het gesloten gebied Q4 om te parkeren op een privéparkeerplaats, om te laden en lossen of bijvoorbeeld om iemand op te halen of te brengen. 

Hoe aanvragen?

Hoe gebruiken?

 • De ontheffing is actief vanaf het moment dat u heeft betaald.
 • De bediening van de poller is aan uw ontheffing gekoppeld en gebeurt automatisch met een kentekencamera.
 • In de digitale parkeerbalie ziet u of de ontheffing geldig is. Daarna kunt u ook kentekens toevoegen en wijzigen.
 • Het papieren vignet legt u achter de voorruit van de betreffende voertuigen.

Kosten

Een ontheffing kost € 26,00 per (deel van een) kalenderjaar. 

Overige kosten 
 • Uw kenteken wijzigen online is gratis
 • Uw kenteken wijzigen aan de balie (op afspraak) kost: € 26,80
Toelichting
 • Restitutie van legeskosten in niet mogelijk.
 • Zodra u niet meer ingeschreven staat op het vergunningadres, heeft u geen recht meer op uw vergunning en trekken we deze in.

Aantal ontheffingen 

Waar Product Wat
Gesloten gebied Q4 Jaarontheffing inrijverbod Q4 gesloten

Toegang tot het gesloten gebied Q4.
Maximaal 10 kentekens.

Parkeren bedrijven Centrum gesloten, Q4 gesloten, Centrum, Schil

Wat moet u weten?

 • Om voor een parkeervergunning in aanmerking te komen moet uw bedrijf in het gebied centrum gesloten, Q4 gesloten, centrum of schil zijn gevestigd en ingeschreven staan.
 • Per 2 fulltime medewerkers (volgens inschrijving Kamer van Koophandel) kunt u een parkeervergunning aanvragen.
 • Er zijn maximaal 10 parkeervergunningen per bedrijf mogelijk.
 • De auto waarvoor u een parkeervergunning aanvraagt staat geregistreerd op naam van uw bedrijf of op het huisadres van uw werknemer.
 • Bij de aanvraag moet u een kopie van het kentekenbewijs toevoegen.
 • U vraagt als bedrijf een vergunning aan voor uw medewerkers.
 • Maakt u gebruik van een lease-of bedrijfsauto, dan is het leasecontract of een verklaring nodig waarin staat dat uw medewerker de hoofdbestuurder is van het voertuig.
 • In het kostenoverzicht kunt u zien waar u met uw vergunning mag parkeren.
 • Voor uw bezoek kunt u gebruik maken van de parkeerregeling voor bezoekers.
 • Buiten de venstertijden betaald parkeren, heeft u geen parkeervergunning nodig.
 • U hoeft geen vergunning aan te vragen voor het gebruik van uw eigen parkeerplaats (oprit, parkeerplaats bij het bedrijfspand).

Venstertijden betaald parkeren

Weekdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  Zaterdag Zondag
Venstertijd 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 08.00 - 21.00 08.00 - 18.00 08.00 - 18.00 12.00 - 18.00

Hoe aanvragen?

Hoe gebruiken?

 • Uw parkeervergunning is digitaal, u ontvangt geen papieren vignet. Wij registreren uw kenteken digitaal. Handhavers controleren op basis van uw kenteken. De vergunning is actief vanaf het moment dat u heeft betaald. In de digitale parkeerbalie ziet u of de vergunning geldig is.
 • Via de digitale parkeerbalie kunt u het kenteken wijzigen.
 • Om het kenteken te kunnen wijzigen moet de auto op naam/adres van uw bedrijf geregistreerd staan of heeft u een lease overeenkomst/gebruikersverklaring nodig. Bij een leaseauto of auto van de zaak moet u bij de online wijziging de leaseovereenkomst of werkgeversverklaring uploaden, waaruit blijkt dat u de hoofdbestuurder bent.

Beugelparkeerplaatsen Wilhelminapark

Voor bedrijven in het Wilhelminapark is een aantal beugelparkeerplaatsen beschikbaar. U huurt dan een parkeerplaats die u voor anderen kunt afsluiten met een beugel. U logt in via de digitale parkeerbalie om een beugelparkeerplaats te regelen.

Wat moet u meenemen?

Bij een afspraak aan de balie in het stadskantoor neemt u het volgende mee:

 • Werkgeversverklaring
 • Recent uittreksel KvK
 • Kentekenbewijs
 • Legitimatiebewijs

Kosten

Parkeervergunningen bedrijven

Waar is bedrijf
gevestigd
Jaarabonnement 1e
abonnement
2021
Extra
abonnement
2021
Waar parkeren Uitwijken naar
Centrum, 
Centrum gesloten
Q4 gesloten
Straatabonnement bedrijf (5-daags)

€ 237,00

€ 474,00 Centrum en Rosarium Schil
Centrum, 
Centrum gesloten
Q4 gesloten
Straatabonnement bedrijf (7-daags Schil) € 80,00
 
€ 160,00  Aangewezen plek schil Blauwe zone
Schil Straatabonnement bedrijf (5-daags) € 58,20 € 116,40 Schil Blauwe zone
Schil Straatabonnement bedrijf (7-daags) € 79,20 € 158,40 Schil Blauwe zone
Wilhelminapark Beugel-abonnement € 618,00 € 618,00 Beugelparkeerplaats
in Wilhelminapark
N.v.t.

Overige kosten 

 • Uw kenteken wijzigen aan de balie (op afspraak) kost: € 26,80
 • Uw kenteken wijzigen online is gratis

Toelichting

 • Genoemde prijzen zijn legeskosten en gelden per kalenderjaar.
 • Bij een kortere periode betaalt u naar rato. 
 • Opzeggen van abonnement gaat via de digitale parkeerbalie.
 • Staat u niet meer ingeschreven op het vergunningadres? Dan heeft u geen recht meer op uw parkeervergunning en trekken we deze in.