Vragen en contact over privacy

Heeft u een vraag of klacht over het verwerken van persoonsgegevens of politiegegevens door de gemeente Venlo? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is de onafhankelijke toezichthouder op de kwaliteit van de uitvoering van privacy wetgeving en beleid door de gemeente. U kunt de FG bereiken via mail: fg@venlo.nl of per post: 

Gemeente Venlo
T.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 3434
5902 RK Venlo

Autoriteit persoonsgegevens

Bent u ontevreden over het gebruik van uw gegevens door de gemeente Venlo? Hebben wij uw verzoek om inzage of correctie niet op tijd beantwoord? Dan kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? Dan kunt u een klacht indienen.