Klacht over behandeling gemeente

Algemeen

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? Dan kunt u een klacht indienen.

Wat u moet weten

  • uw klacht mag niet anoniem zijn
  • uw klacht mag niet discriminerend zijn

Bezwaar tegen een besluit

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of beroep indienen.

Klacht over buurt

Heeft u een klacht of tip over uw buurt? Is de verlichting in uw straat kapot? Last van illegale dump van afval, een verstopte riolering of losse stoeptegel?
Maak een melding.

Hoe het werkt

Wat gebeurt er met uw klacht

  • de gemeente beoordeelt uw klacht vertrouwelijk
  • het is mogelijk dat u uw klacht mondeling moet toelichten
  • u krijgt bericht met een antwoord op uw klacht

Niet eens met het besluit over uw klacht

Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.

Klacht indienen per post of mail

U kunt uw klacht ook schriftelijk of via de mail indienen bij de gemeente. We hebben in ieder geval nodig:

  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer en e-mailadres
  • toelichting van uw klacht
  • uw handtekening

U kunt uw brief sturen naar: 

Bijlagen

De gemeente is volgens de wet verplicht een jaaroverzicht te publiceren over de klachten die zijn binnengekomen. In de nota leest u ook meer over de manier waarop wij omgaan met die klachten.