Vuurwerk

Om vuurwerk te mogen verkopen heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Opslag van een grote hoeveelheid vuurwerk moet u in ieder geval melden. Als u meer dan 10.000 kilo opslaat heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Verkopen

Als u vuurwerk wilt verkopen, moet u voldoen aan de wettelijke eisen die zijn opgenomen in het vuurwerkbesluit.

  • Op ieder vuurwerkproduct moet een goede Nederlandstalige gebruiksinformatie staan.
  • Om vuurwerk te mogen verkopen, moeten de opslag en het verkooppunt aan verschillende eisen voldoen. U moet hiervoor eerst de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) doorlopen.
  • De opslag van consumentenvuurwerk tot 10.000 kilo moet u melden bij de gemeente. Stuur hiervoor een mail naar info@venlo.nl o.v.v. consumentenvuurwerk tot 10.000 kilo.
  • Als u 10.000 kilo of meer consumentenvuurwerk wilt opslaan, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.  

Meer informatie over vuurwerk op de website van de politie.

Afsteken

  • U mag vuurwerk afsteken tussen 31 december 18.00 uur 's avonds en 1 januari 2.00 uur 's nachts.
  • Op andere tijden is het verboden consumentenvuurwerk af te steken. Alleen professionele bedrijven mogen dat.