Vuurwerk, opslag en verkoop

Algemeen

Vanaf 1 december 2020 geldt er een landelijk verbod op het hebben en afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen. Ook mogen vuurwerkverkopers deze producten niet meer op voorraad hebben en verkopen.

Vuurwerkoverlast melden

Meld overlast van vuurwerk bij de politie of bij de gemeente

 • Politie
  • Meldlijn politie 0900-8844, 
  • of online via politie.nl
 • Gemeente

Verkopen

Als u vuurwerk wilt verkopen, moet u voldoen aan de eisen uit het vuurwerkbesluit.

 • Op ieder vuurwerkproduct moet een goede Nederlandstalige gebruiksinformatie staan.
 • Om vuurwerk te mogen verkopen, moeten de opslag en het verkooppunt aan verschillende eisen voldoen. Check hiervoor het Omgevingsloket.
 • Als u 10.000 kilo of meer consumentenvuurwerk wilt opslaan, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Meer informatie over vuurwerk op de website van de politie en op website Rijksoverheid

Handhaving op afsteken

 • Categorie F2 (consumentenvuurwerk) mag u alleen afsteken vanaf 31 december 18.00 uur tot en met 1 januari 02.00 uur.
 • Op andere tijden is het verboden vuurwerk af te steken. Alleen professionele bedrijven mogen dat.
 • Gebruik een veiligheidsbril en aansteeklont bij het afsteken van vuurwerk en houd voldoende afstand van mens en dier.

De politie handhaaft samen met de BOA's van de gemeente op verboden vuurwerk. 

Verboden vuurwerk

Consumenten mogen vanaf 1 december 2020 een aantal vuurwerkproducten niet meer afsteken. Vuurwerkverkopers mogen deze producten ook niet meer op voorraad hebben of verkopen. 

Het verbod geldt voor het volgende vuurwerk:

 • knalvuurwerk (zoals rotjes);
 • knalstrengen (zoals Chinese matten);
 • enkelshotsbuizen (single shots);
 • vuurpijlen/lawinepijlen;
 • Romeinse kaarsen en babypijltjes. 

Sinds 1 december 2020 geldt dit als professioneel vuurwerk (F4). Bij de handhaving letten de politie en onze BOA's extra op de Big Five: lawinepijlen, flash bangers, shells (mortierbommen), Romeinse kaarsen en vuurwerkbatterijen.