Aangifte van overlijden

Algemeen

Begrafenisondernemers kunnen online aangifte doen van overlijden. Dit kan via eHerkenning met het formulier op deze pagina. Als nabestaande kunt u ook zelf aangifte van overlijden doen in het stadskantoor, op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur. U hoeft hier geen afspraak voor te maken.

Nodig

  • (kopie van) identiteitsbewijs van u en van de overledene (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • verklaring van overlijden

Voor aangifte van overlijden betaalt u geen kosten.

Aangifte doen van lijkvinding

Als na een overlijden de dag van overlijden niet vastgesteld kan worden, is er sprake van een zogenaamde lijkvinding. Als uitvaartondernemer doet u dan aangifte van lijkvinding. Dit kan online met eHerkenning

Na uw aangifte doet de officier van justitie aangifte. Dit gebeurt meestal schriftelijk.

Aangifte doen van levenloos geboren kind

Als uitvaartondernemer kunt u ook de aangifte van een levenloos geboren kind online doen.

Goed om te weten

Melding naar andere organisaties

Wij verwerken het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). (Semi)overheidsinstanties, zoals Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, zorgverzekeraars en de meeste pensioenfondsen worden hierna meteen geïnformeerd. De niet-overheidsinstanties, zoals banken en alle andere verzekeringsmaatschappijen moet u wel zelf op de hoogte brengen van het overlijden. U gebruikt daarvoor het uittreksel van de overlijdensakte.

Overlijden in het buitenland

Overlijdt een dierbare in het buitenland en staat hij of zij ingeschreven in Nederland? Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle informatie hierover.

Checklist bij overlijden voor nabestaanden

Voor nabestaanden biedt de rijksoverheid een handige checklist.  Vul de checklist in op de website van Rijksoverheid en u krijgt een lijst met dingen die u moet regelen.